• Contacte
24
Oct.

VI Jornades Catalunya Futura “Fomentant aliances per a l’Agenda 2030 a Catalunya”

Lloc: Hostatgeria del Monestir de Poblet (Plaça. de la Corona D’Arago, 11, 43448 Vimbodí i Poblet, Tarragona)

Les VI Jornades Catalunya Futura, titulades ‘Fomentant aliances per a l’Agenda 2030 a Catalunya’, estan dedicades a teixir aliances i a estimular noves col·laboracions multiactor que ens permetin avançar de forma co-responsable i més eficient vers l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides per mitjà de la coordinació d’esforços i recursos.

Programa

09:30
24 Octubre

Arribada dels assistents al Monestir de Poblet i cafè de benvinguda

10:15
24 Octubre

Benvinguda a càrrec del Pare Abat de Poblet

10:30
24 Octubre

Obertura de les VI Jornades Catalunya Futura a càrrec de representants de les institucions promotores de la Plataforma CTI

 • Joan Elias, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rector de la Universitat de Barcelona (UB)
 • Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i president de la xarxa European Environment and Sustainable Development Advisory Councils (EEAC)
 • Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball Nacional i vicepresident de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)
 • Josep González, president de la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)
 • Àngel Pes, president de la Red Española del Pacto Mundial i director de l’Observatori dels ODS i les empreses espanyoles de la Fundació “la Caixa”
11:00
24 Octubre

Presentació de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) i introducció a les VI Jornades Catalunya Futura

 • Josep M. Vilalta, secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP)
 • Anna Terrón, directora de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP)
11:15
24 Octubre

Perspectives dels joves activistes davant del canvi climàtic

 • Lucas Barrero, estudiant de la Universitat de Girona (UdG) 
 • Maria Marcet, estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona (pendent de confirmar)
11:30
24 Octubre

Pausa refrigeri

12:00
24 Octubre

1a Sessió de treball: L’educació de professionals i ciutadans responsables

Presentació inicial: Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i presidenta del grup de Cooperació de la Crue Universidades Españolas

La universitat és avui responsable, en gran mesura, de dotar els professionals i els ciutadans del demà de coneixements, habilitats transversals i competències clau que els permetin generar un impacte positiu en la societat i el medi ambient avançant, així, des de les empreses, les administracions públiques i les organitzacions de la societat civil, vers la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 • Quins són els valors i les competències que les universitats haurien de fomentar entre els estudiants per tal d’educar veritables agents de canvi i de progrés?
 • Com els diferents actors poden col·laborar més estretament per desenvolupar programes curriculars i altres activitats educatives i d’aprenentatge complementàries alineats amb l’Agenda 2030?
 • Pot el talent forjar-se només a les aules o requereix d’una experiència professional pràctica ja sigui en la realitat de l’empresa, de l’administració pública o de les organitzacions no governamentals? Quin profit podem treure de la transformació digital en aquest sentit?

Debat

13:15
24 Octubre

Recés – dinar

14:45
24 Octubre

2a Sessió de treball: La recerca i la innovació per al desenvolupament sostenible

Presentació inicial: Carlos Mataix, director del Centro de Innovación en Tecnología para el Desarrollo (itdUPM) i professor titular de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) i Mónica Oviedo, responsable de Gestió de Sostenibilitat del Grupo Iberdrola

Concebudes com a pols de recerca i innovació científiques, les universitats s’erigeixen com a actors clau per fer possible, a través de la transferència de coneixement i de tecnologia, el potencial transformador de l’Agenda 2030.

L’enfortiment de les relacions entre les universitats i altres agents dels sectors públic i privat -determinants a l’hora d’establir marcs reguladors i facilitar l’accés a oportunitats de finançament- resulta fonamental per orientar les trajectòries de la recerca i la innovació cap als Objectius de Desenvolupament Sostenible.

 • Com els actors poden conjuntament guiar aquestes trajectòries cap a la reducció de les desigualtats socioeconòmiques i la superació de les dificultats mediambientals existents?
 • De quines eines disposem per propiciar trobades improbables i entorns innovadors (labs, centres d’innovació, etc.) en el si dels campus universitaris que impulsin la intel·ligència social i col·lectiva per a l’acceleració de l’Agenda 2030?

Debat

16:00
24 Octubre

Pausa cafè

16:30
24 Octubre

3a Sessió de treball: La mesura del progrés i l’avaluació de l’impacte en la implementació dels ODS

Presentació inicial: Xavier Cuadras Morató, director de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)

Una dimensió clau de l’Agenda 2030 és la mesura del progrés i l’avaluació de l’impacte en la implementació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible que, mitjançant indicadors, duen a terme les organitzacions. Es tracta d’una dimensió estretament lligada a la rendició de comptes i a la presa de decisions quant a les prioritats d’acció.

 • Quines iniciatives existeixen a Catalunya fi d’incorporar a l’estadística oficial els indicadors dels ODS prenent com a referència els marcs establerts a nivell estatal, europeu i global? Fins a quin punt es traslladen aquestes a l’esfera privada?
 • Des d’una perspectiva institucional però també corporativa, poden les universitats esdevenir aliats clau per desenvolupar indicadors, conduir recerca científica d’enfoc interdisciplinari i proveir les organitzacions d’anàlisis de dades que facilitin la mesura del progrés i l’avaluació d’impacte dels ODS (open data, open science)?

Debat

17:45
24 Octubre

Identificant els acceleradors per al compliment dels ODS, diàleg amb Cristina Gallach, Alta Comissionada per a l’Agenda 2030 del Gobierno de España

Diàleg amb Cristina Gallach, Alta Comissionada per a l’Agenda 2030 del Gobierno de España

19:00
24 Octubre

Visita al nou Centre d’Interpretació del Monestir de Poblet

20:30
24 Octubre

Sopar-conversa sobre la formació dual universitària

La formació dual en Educació Superior és una modalitat formativa clau per a la millora de l’ocupabilitat així com de l’adequació entre les habilitats adquirides pels universitaris i les demandes de la societat i del mercat de treball.  La formació dual universitària requereix estrènyer les relacions entre els mons acadèmic i empresarial de forma sostinguda en el temps, i un major compromís d’ambdues parts per garantir el correcte acompanyament de l’alumne.

Més enllà del conegut pla de Doctorals Industrials, impulsat pel Govern de la Generalitat de Catalunya, en el sistema universitari català s’ha desenvolupat alguna experiència de formació dual tot abastant un nombre limitat d’itineraris dins de formacions de grau i màster i beneficiant un nombre reduït d’alumnes. 

 • Com podem provocar un canvi de mentalitat a la nostra societat que contribueixi a percebre l’empresa com a actor formador en capacitats tècniques i competències professionals tan vàlid com l’aula o el laboratori?
 • La formació dual pot aplicar-se a totes les disciplines universitàries i a qualsevol tipus d’empresa ja sigui petita, mitjana o gran, pública o privada?
 • Quines lliçons podem extreure de països europeus referents en la implementació d’aquest model d’aprenentatge com Alemanya i França? L’estratègia de formació universitat-empresa adoptada pel País Basc, pionera a l’Estat, podria adaptar-se al context de Catalunya sobre la base de la coordinació dels agents (universitats-empreses-institucions)?

 

 • Francesc Xavier Grau, secretari d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya
 • Agustín Erkizia, vicerector del campus de Guipúscoa de la Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea
 • Ferran Badia, delegat del rector per al campus universitari d’Igualada-Universitat de Lleida (UdL)
 • Elena Massot, presidenta de Femcat i consellera delegada de Vèrtix
 • Clara Bassols, directora de la Fundación Bertelsmann
08:30
25 Octubre

Esmorzar

09:30
25 Octubre

4a Sessió de treball: Les aliances per al canvi

Presentació inicial: Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) i president de la xarxa Consells Europeus sobre Medi Ambient i Desenvolupament Sostenible (EEAC)

Els reptes i les oportunitats que planteja l’Agenda 2030 no es poden abordar des de l’acció d’una única organització. Tant l’ambició que caracteritza els Objectius de Desenvolupament Sostenible com les interconnexions que existeixen entre aquests requereixen la mobilització i la suma d’esforços de tots els agents.

A fi de contribuir a la consecució dels 17 ODS i les fites que els desenvolupen, el Govern de Catalunya assumí la responsabilitat d’elaborar un Pla Nacional per a la seva implementació, amb compromisos programàtics a nivell català i a escala internacional. D’altra banda, i responent a un mandat del Parlament de Catalunya, està elaborant el document de bases d’un Acord Nacional per a l’Agenda 2030 i té l’encàrrec d’impulsar i dinamitzar l’Aliança Catalunya 2030, una coalició d’actors públics i privats que, havent signat aquest acord, vulguin treballar de forma conjunta per assolir els ODS al nostre país.

 • Com poden els membres de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) ajudar, individualment i col·lectiva, a dinamitzar l’Aliança Catalunya 2030 impulsada pel Govern?
 • Quins són els compromisos d’actuació col·laborativa que la Plataforma CTI pot adoptar? Amb quina temporalitat poden aquests compromisos ser programats? Què impliquen en termes de coordinació de recursos? Com retre comptes sobre l’estat del seu compliment?

Debat

11:00
25 Octubre

Pausa cafè

11:30
25 Octubre

Presentació de la Declaració de Poblet “Fomentant aliances per a l’Agenda 2030 a Catalunya” i conclusions de les VI Jornades Catalunya Futura

 • Joan Elias, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rector de la Universitat de Barcelona (UB)
 • Àngels Chacón, consellera d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (pendent de confirmar)
12:30
25 Octubre

Fi de les VI Jornades Catalunya Futura i visita guiada opcional al Monestir de Poblet