• Contacte
Planell web
Setembre 25, 2018

El futur del treball a Catalunya

Josep A. Planell, President de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rector de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Editorial publicat al vuitè Butlletí de la Plataforma CTI el dia 25 de setembre de 2018 

Des de la seva creació l’any 2013, la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació ha elaborat un seguit d’activitats i projectes que busquen articular espais de debat i reflexió per afrontar els reptes socials i econòmics que la societat catalana te per endavant. Sota aquesta lògica s’han realitzat seminaris, reunions d’experts, conferencies i projectes estratègics que situen al centre el coneixement i la innovació pel desenvolupament econòmic i social del territori.

En totes aquestes activitats des de la Plataforma CTI s’ha impulsat la creació de sinergies entre diferents actors de la triple hèlix (universitats, empreses i administracions públiques). D’aquesta manera, en aquests cinc anys s’han abordat temàtiques com el desenvolupament territorial, la innovació social, el capital humà i, mes recentment, el futur del treball.

Tal com mostren els principals informes sobre el futur del treball, moltes de les tasques que realitzem en les nostres ocupacions acabaran sent automatitzades gràcies a la ràpida evolució de la robòtica i la intel·ligència artificial. Si volem situar el coneixement i la innovació al centre de les respostes que com a societat donem pel desenvolupament territorial, necessitem analitzar i reflexionar sobre aquestes tendències. Especialment si tenim en compte que el mon del treball esdevé clau com a element receptor, alhora que generador, de les intenses i ràpides transformacions socials pròpies de la nostra època

Per aquest motiu des de la Plataforma CTI es va realitzar, a inicis d’any, any el seminari “El futur del treball: tecnologies, competències, valors i coneixements en l’horitzó 2030”. L’acte va reunir representants del mon universitari, institucional i empresarial, amb la col·laboració d’experts internacionals, per debatre les implicacions que genera el futur del treball pels futurs graduats universitaris. Sota aquesta mateixa temàtica s’estan organitzant les properes jornades Catalunya Futura.
Generar debat en el nostre país entre tots els actors socials per comprendre on ens situem actualment així com reflexionar al voltant de les tendències pròpies de la nostra societat en relació al futur del treball, esdevé una oportunitat que no podem deixar escapar. D’aquesta manera, la Plataforma CTI se segueix postulant com un espai únic i privilegiat per desenvolupar aquesta tasca conjunta.