• Contacte
Josep M. Vilalta web
Febrer 9, 2016

Innovació: l’estratègia central del país

Josep M. Vilalta, secretari executiu de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i director de la Global University Network for Innovation (GUNi)

Article publicat a La Vanguardia el dia 9 de febrer de 2016

Situar la innovació al centre del model econòmic i social de Catalunya és un repte indefugible: ens hi juguem el futur. La innovació és un factor clau per a la competitivitat i per al desenvolupament de les societats i el seu benestar.

Si volem que Catalunya sigui un país intensiu en coneixement, talent i innovació, hem de promoure instruments i polítiques que ho facin possible, amb visió estratègica, ambició i estabilitat. I facilitant que els diversos actors convergeixin en una visió comuna i uns objectius compartits. Precisament això és el que pretén l’Agenda per a la Innovació i la Competitivitat de Catalunya 2015-2020, presentada recentment. L’Agenda ha estat impulsada per la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació, que avui dia conformen un total de 23 organitzacions entre universitats, associacions empresarials, institucions i empreses del país.

L’Agenda inclou tot allò relacionat amb la innovació tecnològica i la creació de valor afegit en l’àmbit empresarial. Però alhora s’estén a la recerca i a l’àmbit del capital humà: polítiques educatives, recerca científica i transferència de coneixements, formació al llarg de la vida. I també inclou els àmbits vinculats al benestar social i al progrés: lluita contra la pobresa i les desigualtats, generació d’oportunitats, lluita contra l’atur. Hem d’entendre la innovació com una eina transversal de país, com una peça clau de les polítiques públiques. La innovació ha de permetre ser més competitius. Alhora, ha de constituir la palanca per al progrés i el benestar dels ciutadans. Tenim actius que ens permeten ser optimistes: teixit i vitalitat empresarial, recerca científica de primer nivell mundial, una cultura oberta al món. Però també aspectes que poden ser un llast: desigualtats, pobresa creixent, atur i mercat de treball de baixa qualificació, escassa inversió en educació, pèrdua de competitivitat en determinades àrees, infraestructures insuficients. No en va Catalunya ha passat d’ocupar la posició 103 l’any 2010 a ocupar la 142 el 2013 en el Regional Competitiveness Index, d’un total de 260 regions europees.

Ara és el moment de repensar el país que volem. Reunir les peces, conèixer, saberne més i aplicar-ho. Ara és el moment de pensar en el futur actuant en el present.