• Contacte
Roberto Fernández WEB
Juliol 14, 2014

Jornades Catalunya Futura sobre “Mercat de treball i capital humà”

Els proppassats 9 i 10 de maig vam organitzar les Jornades Catalunya Futura que són la principal fita anual de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI). Es tracta de l’ocasió en què els membres de la Plataforma CTI i els empresaris i directius convidats ens trobem per a fer un punt i a part en les nostres activitats diàries, per a analitzar problemàtiques compartides i elaborar propostes que permetin d’avançar cap a un sistema formatiu i productiu més eficaç i eficient. Aquesta vegada vam posar l’accent sobre el “mercat de treball i el capital humà”.

D’entre les conclusions construïdes en col·laboració, com no podia ser d’una altra manera, voldria destacar tres idees que crec són especialment rellevants. En primer lloc, l’existència d’una forta desalineació entre l’actual estructura del mercat de treball i del capital humà a Catalunya amb la de les regions i països amb millors resultats en termes de benestar i equilibri social. En segon lloc, per tal de millorar les característiques del nostre mercat de treball i el nostre capital humà, cal invertir en tots els àmbits de la formació i l’educació en totes les etapes de la vida. I, en tercer lloc, cal potenciar un sector productiu que basi la seva competitivitat en la creació de llocs de treball qualificats, i per a fer això cal potenciar la transferència de coneixement des de la universitat capa a l’empresa.

Els membres de la Plataforma CTI ens hem compromès a posar en marxa les activitats pertinents que, juntament amb els esforços d’altres institucions i organitzacions, permetin que el nostre capital humà i la nostra estructura productiva s’apropi a les característiques de les regions i països que són referència en termes de benestar i equilibri social. Ens hem marcat, doncs, un objectiu molt ambiciós, però tenim la determinació i les persones que calen. Des d’aquí aprofito per a convidar a tots els empresaris i directius que comparteixin aquesta visió i objectiu a col·laborar amb nosaltres.