• Contacte
Roberto Fernández WEB
Març 5, 2014

Mercat de treball i capital humà

Roberto Fernández, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rector de la Universitat de Lleida (UdL)

“Mercat de treball i capital humà” són dos conceptes que es donen la mà en l’àmbit discursiu, però que sovint van per separat en la realitat econòmica.

L’elevada taxa d’atur i la seva durada parlen de problemes estructurals. A Catalunya i a Espanya, les altes xifres de persones a l’atur han estat una continuïtat en les darreres dècades i ni tan sols en els períodes de creixement econòmic s’han pogut absorbir.

A casa nostra estem presenciant una transició de l’economia afectada per la crisi financera, que conviu amb una estructura educativa de la població que no s’adapta a les demandes del mercat i que afectaespecialment els joves. Alhora, disposem d’una important proporció de joves amb una formació i preparació de primer nivell, que es reflecteix, d’una banda, en la valoració professional de les empreses internacionals i, de l’altra, en els resultats de la ciència espanyola i catalana.

Correm el risc que aquests elements que conformen el diagnòstic puguin ser les bases perquè la situació actual esdevingui crònica. Des de la Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (Plataforma CTI) dedicarem els propers mesos a analitzar el mercat de treball i a treballar en les noves vies de desenvolupament del capital humà.

Treballem sobretot en clau de territori i apropem les universitats de l’ACUP al treball amb les empreses i amb les institucions públiques, amb els següents objectius en l’agenda de treball:
• La pertinència de les competències professionals que es produeixen en el sistema educatiu formal i en la formació continuada.
• La transició eficient dels graduats cap al sector productiu.
• El suport eficient al desenvolupament professional adaptat a les necessitats del mercat de treball.
• I, en resum, les activitats de cooperació entre els actors del sistema econòmic i educatiu.

En els propers mesos tindran lloc dos esdeveniment que han d’articular aquestes tasques. D’una banda, les Jornades Catalunya Futura 2014, que tindran lloc a principis de maig i que seran l’espai de trobada, a porta tancada i per invitació, entre les universitats públiques catalanes i els màxims dirigents d’algunes de les principals empreses catalanes. De l’altra banda, el mes de novembre, es realitzarà el segon Seminari Internacional que se centrarà en el tema de mercat laboral i capital humà. En aquest seminari s’exposaran els resultats del treball realitzat durant el 2014 en aquest àmbit temàtic i comptarem amb experiències internacionals.