• Contacte
Fossas WEB
Febrer 24, 2015

Plataforma CTI 2015

Enric Fossas, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Entrem en el tercer any de vida de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI). Com sabeu, la Plataforma CTI treballa prioritàriament una temàtica en què coincideixen els agents de la triple hèlix (universitats, empreses i administracions públiques). El primer any es va dedicar a aprofundir en les connexions entre coneixement i innovació. El segon any el treball es va centrar en el mercat laboral i el capital humà. En aquest any 2015 volem posar èmfasi en l’estudi de la competitivitat regional, analitzant el rol d’universitats, empreses i institucions públiques en el progrés social i econòmic de les regions europees, en general, i de Catalunya, en particular.

Des d’aquesta perspectiva, volem debatre i proposar accions que permetin implicar les organitzacions i institucions membres de la Plataforma CTI en les estratègies d’especialització intel·ligent territorial per als propers cinc anys. I proposem de fer-ho mitjançant la raó de ser principal de la Plataforma CTI: el treball col·laboratiu permanent entre empreses, universitats i administracions públiques. Les Jornades Catalunya Futura al monestir de Poblet i el Seminari Internacional al Palau Macaya seran dos dels esdeveniments destacats.

Així mateix, la Plataforma CTI seguirà desplegant les iniciatives i els projectes derivats de les Jornades Catalunya Futura dels anys 2013 i 2014, entre les quals hi ha el foment de l’emprenedoria, l’impuls dels doctorats industrials i la formació dual, l’apropament entre formació, ocupació i mercat de treball, i la transferència i el mercat de coneixement entre empreses i universitats.

Des d’ara, us animem a participar i a implicar-vos en les activitats de la Plataforma CTI.