• Contacte
Ferran Sancho WEB
Octubre 28, 2013

Repàs d’inici de curs de la Plataforma CTI

Ferran Sancho, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Aquest inici de curs ha estat molt intens per a la Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (Plataforma CTI). El present butlletí recull diversos continguts que donen fe de les activitats dutes a terme. Tanmateix, en aquest editorial em voldria centrar a destacar dos elements que em semblen rellevants del que hem viscut en aquests darrers dos mesos. En primer lloc, l’evidència, cada vegada més, de la força i la importància que juga la Plataforma CTI com a espai de trobada entre organitzacions del sistema d’innovació català. I, en segon lloc i com a conseqüència del primer, la importància d’aquest diàleg entre els agents del sistema d’innovació per a alimentar i definir les accions pròpies de la Plataforma.

En referència al primer d’aquests dos aspectes, els espais de debat i reflexió articulats durant els darrers dos mesos ens han permès generar noves dinàmiques entre els membres de la Plataforma i els agents del sistema d’innovació català i, per mitjà de les activitats organitzades, amb actors clau de sistemes d’innovació internacional.

Tot això ha estat possible gràcies a dos elements: la implicació dels membres actuals de la Plataforma CTI, i les empreses i institucions amb les quals hem estat en contacte i que esperem que s’incorporin al node per tal de canalitzar els interessos comuns. En aquest sentit, vull donar la benvinguda a tres empreses que s’han incorporat recentment al projecte: Repsol, Festo i Sigma.

El segon aspecte al qual feia referència a l’inici és que, a través del contacte permanent i el diàleg mantingut amb les empreses i institucions, es constata que hi ha una clara continuïtat en les preocupacions i motivacions que són essencials per a orientar no solament les activitats de la Plataforma CTI, sinó per a perfilar el «discurs cultural» que volem transmetre. Sorgeixen permanentment dos temes: la necessitat de plantejar noves vies en el desenvolupament del capital humà a les empreses i les organitzacions, i la necessitat de dibuixar un «model d’innovació català».

El nostre interès és treballar aquestes dues temàtiques en els propers mesos de vida de la Plataforma CTI.

Així, d’una banda, el tema de les noves vies en el desenvolupament del capital humà serà el tema central d’un seminari i taula rodona que celebrarem el proper dia 3 de desembre, centrat en la interrelació empresa, formació i mercat de treball. Considerem que cal aprofundir en un sistema de formació dual, transversal a la formació professional secundària i superior. Igualment, durant el 2014, farem diferents aproximacions a aquesta temàtica, que serà l’objecte central de les Jornades Catalunya Futura que tindran lloc el proper mes de maig al monestir de Poblet.

D’altra banda, volem promoure un projecte ambiciós: proposar un model d’innovació per a Catalunya. A partir d’un model de recerca de primer nivell, Catalunya ha de ser capaç, tal com han fet diverses regions del món, de convertir aquest actiu en termes de coneixement en un actiu econòmic i social. Volem, aglutinant els principals agents del sistema d’innovació català, arribar a elaborar una proposta des dels àmbits universitari i empresarial que defineixi com hauria de ser i com s’hauria d’arribar a construir un sistema de coneixement centrat en la innovació.