• Contacte
Ferran Sancho WEB
Juliol 18, 2013

Una plataforma cap al futur

Ferran Sancho, president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i rector de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Com molt bé sabeu, des de fa pocs mesos, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), en col·laboració amb Foment del Treball Nacional, la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i la Fundació de l’Obra Social ‘la Caixa’, amb el suport d’Abertis i d’Aqualogy, promou la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (PCTI), la finalitat essencial de la qual és crear un espai estable i permanent de debat i de treball entre els sectors empresarials, les universitats i els principals actors institucionals pel bé del progrés social i econòmic de Catalunya.

La Plataforma neix del nostre convenciment que la superació de l’actual situació de crisi i la conformació d’un nou escenari social i econòmic dependrà en bona mesura del grau i de les característiques de la col·laboració entre tres dels grans agents al territori: les empreses, les universitats i l’Administració pública. La Plataforma sorgeix, doncs, en un moment crític. Les estratègies de creixement i desenvolupament fetes en els anys de bonança s’han difuminat, juntament amb els pressupostos públics que les havien de fer possibles. Ens diuen que aquesta crisi és un canvi de model econòmic i que no se sap quin model en resultarà, però que és segur que requerirà un canvi de cultura social i econòmica.

Aquest darrer aspecte és, segurament, un repte més gran que el primer. A Catalunya comptem amb una base econòmica molt diversificada sobre la qual construir el creixement, però cal promoure una nova cultura social (l’ètica, l’emprenedoria, la responsabilitat social, els lideratges, la innovació) que permeti fer créixer adequadament les potencialitats de la nostra base econòmica i social. I precisament aquí entra en joc la Plataforma, com a eina per a pensar i actuar en una estratègia econòmica i social a llarg termini per al nostre país.

Un exemple pràctic d’allò que la Plataforma pot contribuir a fer està relacionat amb l’Estratègia Europa 2020 de la Unió Europea i la seva Estratègia d’especialització intel·ligent. A aquesta estratègia europea s’hi destinaran bona part dels fons estructurals europeus per al període 2014-2020 a partir de les propostes que elaborin cada una de les regions europees, com ara Catalunya. Així, la Plataforma pot i ha de ser un instrument útil per a reforçar el perfil econòmic i de l’R+D+I al territori.

Els dies 1 i 2 de març d’enguany vam celebrar al monestir de Poblet les Jornades Catalunya Futura, durant les quals vam parlar extensament sobre la innovació i el coneixement a Catalunya, i de com millorar les relacions entre empreses i universitats. Els assistents vam convenir que bona part de la solució als reptes d’avui es troba en la societat del coneixement: més societat i més coneixement, doncs. La manera de fer-ho és construint un marc estable i transparent per a finançar l’educació superior, la recerca i la innovació, que generi incentius i autonomia, i promovent la internacionalització del coneixement i de l’economia.

Els principals compromisos de les jornades van quedar recollits en la Declaració de Poblet, que es va traslladar al president de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas. La Declaració assumeix que una economia basada en el coneixement i la innovació ha de recolzar en una relació propera i de col·laboració entre empreses, universitats, centres tecnològics, administracions i la societat de la qual formen part, i estableix com a principal compromís fomentar activament una estratègia de competitivitat, progrés social i econòmic que creï llocs de treball a Catalunya i que es basi intensament en el coneixement i la innovació.

Per tot això podem afirmar que, a partir de la Declaració de Poblet com un primer graó, disposem d’una plataforma estratègica per a enfortir el desenvolupament econòmic i social de Catalunya. El butlletí que ara encetem vol ser una eina més que hi contribueixi. I ho vol fer de dues maneres: d’una banda, generant un espai de reflexió a partir d’articles i entrevistes de personalitats rellevants que ens donaran elements per a comprendre millor quines són les claus que obren el futur; de l’altra, mitjançant informacions relacionades amb les activitats de la Plataforma mateixa o iniciatives paral·leles. El butlletí, però, també és una invitació a col·laborar en aquest projecte. Ningú no és sobrer a l’hora de bastir aquesta plataforma envers el futur.

Desitjo, doncs, que les aportacions que trobareu a continuació us siguin profitoses.