Jornades Catalunya Futura 2018

Se celebren anualment amb l'objectiu de fer avançar la societat del coneixement a Catalunya. Aquestes Jornades se celebren al Monestir de Poblet (jornades d’accés restringit per invitació). Compten amb l’assistència d’experts de reconegut prestigi de Catalunya i d’arreu del món i es posen a debat temes rellevants pel progrés social i la competitivitat del país.

[+]

El seminari internacional s’organitza anualment i és la continuació oberta al públic de les jornades “Catalunya Futura”. És un esdeveniment singular d’alt nivell i obert al públic en què representants de les universitats públiques, els màxims responsables de les principals empreses catalanes i experts mundials en la societat del coneixement i innovació es reuneixen per a intercanviar iniciatives i experiències conjuntes. El debat i el treball que es durà a terme estarà recolzat i acompanyat per experts de primer nivell i es comptarà amb la presència de responsables de les institucions públiques, catalanes espanyoles i europees.

[+]

El projecte TeRRIFICA té com a objectiu influir en les polítiques d’adaptació i mitigació al canvi climàtic mitjançant un seguit d’accions de recerca i innovació responsables (RRI) i la co-creació de coneixement amb diferents actors clau.

[+]
Projectes estratègics

Foment de projectes concrets de col·laboració entre universitats, empreses i administracions públiques de Catalunya en el terreny de la innovació, el desenvolupament territorial, la gestió del coneixement, la competitivitat i el progrés social.

[+]
PlataformaCTI - Josep Oliver - Cicle Conferències

El Cicle de seminaris i taules rodones “Coneixement i Innovació” s’emmarca dins la iniciativa de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació recentment endegada per l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), que agrupa les universitats de Barcelona (UB), Autònoma de Barcelona (UAB), Politècnica de Catalunya (UPC), Pompeu Fabra (UPF), Girona (UdG), Lleida (UdL), Rovira i Virgili (URV) i Oberta de Catalunya (UOC), Foment del Treball Nacional, la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalinya (PIMEC) i la Fundació La Caixa, i que compta amb la col·laboració d’Abertis, Aquology-AGBAR, Repsol, Sigma i FESTO. La Plataforma CTI té com a objectiu principal enfortir el desenvolupament econòmic i social de Catalunya mitjançant el treball conjunt entre les empreses i les universitats, en col·laboració amb les administracions públiques del país.

[+]

La Plataforma CTI ha elaborat uns casos d'estudis per tal de descriure i difondre experiències de cooperació entre grups de recerca de les universitats públiques catalanes i empreses. L'objectiu és mostrar, des d'àmbits i casos molt diversos entre ells, els elements que intervenen en aquesta col·laboració: com sorgeix la necessitat de cooperar? Quins són els mecanismes per posar en contacte ambdues organitzacions? Què succeeix durant la col·laboració? Quins problemes sorgeixen i com es resolen? Quins són els resultats per ambdues organitzacions?, etc.

[+]