La Plataforma CTI ha elaborat uns casos d'estudis per tal de descriure i difondre experiències de cooperació entre grups de recerca de les universitats públiques catalanes i empreses. L'objectiu és mostrar, des d'àmbits i casos molt diversos entre ells, els elements que intervenen en aquesta col·laboració: com sorgeix la necessitat de cooperar? Quins són els mecanismes per posar en contacte ambdues organitzacions? Què succeeix durant la col·laboració? Quins problemes sorgeixen i com es resolen? Quins són els resultats per ambdues organitzacions?, etc.

 

 

A continuació trobareu els casos organitzats per universitat:

 

Universitat de Barcelona (UB)

Tecnologia de reciclatge de materials per a semielaborats de coure entre La Farga Lacambra i Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA-UB)

Descripció del cas del Centre de Disseny i Optimització de Processos i Materials (DIOPMA) i l’empresa La Farga Lacambra, que centra la seva activitat en la producció i venda de semielaborats de coure. Amb aquesta col·laboració, han desenvolupat una nova tecnologia de reciclatge que permet millorar el procés del coure pirometal·lúrgic i presentar-lo com a competència enfront de l’electrolític, atès que han produït un coure de gran qualitat i alta conductivitat, amb menys cost ambiental i el procés de producció del qual s’ha reduït en catorze dies. La transferència de tecnologia i coneixement duta a terme pel grup de recerca ha contribuït decisivament a fer possible que aquesta empresa, ara com ara, sigui una de les millors del món en el seu sector.


Paraules clau:
Coure reciclat, DIOPMA, La Farga Lacambra, Premi Antoni Caparros, Eficiència i sostenibilitat.

Descarrega el cas

 

Col·laboració en la comercialització d’un equip de test d’hepatitis A en els aliments entre el Grup de Recerca de Virus Entèrics de la UB i CEERAM

Descripció del cas en el qual el descobriment del Grup de Recerca en Virus Entèrics de la Universitat de Barcelona ha fet possible aplicar un mètode de referència en un equip per al test d’hepatitis A en els aliments, que comercialitza l’empresa francesa CEERAM (Centre Europeu d’Expertesa i Recerca sobre els Agents Microbials). L’equip de test d’hepatitis A en els aliments és un producte únic, que simplifica
els passos per a controlar possibles contaminacions amb virus en els aliments, de manera que evita portar les mostres als laboratoris especialitzats i haver d’esperar dies o setmanes el resultat, com també les consegüents despeses econòmiques.


Paraules clau:
Equip de test d’hepatitis A, Grup de Recerca en Virus Entèrics, CEERAM, Patent internacional, Indústria alimentària, Fundació Bosch i Gimpera.

Descarrega el cas

 


Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Cooperació entre una empresa multinacional i el departament de Química de la UAB en un context d’innovació oberta

Descripció del cas del Grup de Recerca del Departament de Química de la UAB en una col·laboració de partneriat público-privat amb una multinacional del sector químic, en què s’incideix en l’estratègia d’innovació oberta. Totes dues parts cerquen unes solucions concretes, i els projectes que porten a terme són d’interès científic però amb l’objectiu de donar-los una aplicació de mercat.
És una relació de benefici mutu en la qual, d’una banda, la universitat disposa d’una via directa d’investigació bàsica a la innovació i els seus investigadors es formen en les peculiaritats de la investigació industrial i orientada al mercat, i, d’altra banda, per a l’empresa suposa tenir a la seva disposició un entorn científic d’alt nivell sense i un accés immediat a les tecnologies i als coneixements.


Paraules clau:
Innovació oberta, Partneriat público-privat, PRUAB, Advanced Techlogy Lab, Departament de Química de la UAB.

Descarrega el cas

 

Desenvolupament d'un nou tractament de teràpia gènica per a la síndrome de Sanfilippo entre el Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica de la (CBATEG-UAB) i Esteve

Descripció del cas de col·laboració, al Centre de Biotecnologia Animal i Teràpia Gènica (CBATEG), entre el grup de la Dra. Fàtima Bosch i ESTEVE, grup químic i farmacèutic, per tal de tirar endavant un projecte que vol fer un canvi radical en el tractament orfe de la malaltia MPSIIIA, coneguda com a síndrome de Sanfilippo. Aquests estudis són essencials a l’hora de conèixer la malaltia i estableixen les bases per a poder passar de la fase preclínica a la clínica en humans.


Paraules clau:
Sanfilippo, CBATEG, ESTEVE, MPSIIIA, Teràpia gènica, EMA, FDA, Assajos preclínics, Dra. Bosch.

Descarrega el cas

 


Universitat Polítècnica de Catalunya (UPC)

Integració d’una tecnologia de catalitzadors d’hidrogen per a piles de combustible en col·laboració entre l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE-UPC) i una pime del País Basc

Descripció del cas de col·laboració entre de l’Institut de Tècniques Energètiques (INTE) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i una pime del País Basc, en forma d’aliança d’empreses, per a fer un desenvolupament conjunt d'integració de la tecnologia de catalitzadors d'hidrogen en el seu producte. La col·laboració passa per molts estadis, i fins i tot es presenten a la Call for Innovation Proposals convocada pel KIC InnoEnergy.

Paraules clau:
INTE, Aliança d’empreses, KIC Innoernergy, Karlsruhe Institut of Technology, Pila de combustible, Hidrogen, Desenvolupament de negoci.

Descarrega el cas

 

Millora de la interrelació estudiant-empresa-universitat a l’hora de fer pràctiques en empreses: seguiment i valoració en línia. Una col·laboració entre Agbar i la UPC.

Descripció del cas de col·laboració entre la Universitat Politècnica de Catalunya i l’empresa Agbar per a millorar la interrelació estudiant-empresa-universitat a l’hora de fer les pràctiques a les empreses. La UPC obtení el suport del Ministeri d’Educació per a dur d’aquest projecte i Agbar va decidir unir-s’hi.
Amb aquest projecte, la UPC vol maximitzar l’aprofitament de les pràctiques externes i millorar la relació entre l’estudiant, el tutor acadèmic i el tutor de l’empresa mitjançant la plataforma virtual i apropar-la a la normalitat de la resta d'assignatures curriculars, amb una qualificació numèrica, fet que suposa aplicar-hi el mateix rigor que en les altres.

Paraules clau:
Universitat Politècnica de Catalunya, Agbar, Plataforma virtual, Pràctiques en empreses per a estudiants de grau i màster: Sector de l’aigua, el medi ambient i l’energia.

Descarrega el cas

 


Universitat Pompeu Fabra (UPF)

Projecte 3D Visualization of Bilbao Athletic Club Stadium, fruït de la col·laboració entre el Grup de Recerca en Tecnologies Interactives (GTI-UPF) i l'empresa Mobile Media Content

Descripció del cas de col·laboració entre el Grup de Tecnologies Interactives (GTI), un grup de recerca dins el Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de la Universitat Pompeu Fabra, i Mobile Media Content, una empresa emergent que té per objectiu desenvolupar aplicacions professionals per a videojocs.
El projecte consisteix en un sistema de suport a la selecció de seients del nou estadi per part dels socis de l’Athletic Club de Bilbao. Per a poder escollir els seients, van proporcionar aquestes dues funcionalitats:
• Panorama 3D, que permet als socis la visió exacta del camp des del seient escollit.
• La manera més fàcil d’aconseguir el seient.
Així, desenvolupen una eina per a poder reubicar 42.000 socis de l’antic al nou estadi, una solució de qualitat i eficient.

Paraules clau:
GTI, UPF, MMC, Athletic Club de Bilbao (nou estadi), Panorama 3D.

Descarrega el cas

 

Vocaloid, un projecte de col·laboració entre el Grup de Recerca en Tecnologia Musical (MTG-UPF) i Yamaha (Japó)

Descripció del cas de col·laboració de llarga durada, des de 1997, entre el Grup de Recerca en Tecnologies Musicals (MTG) i l’empresa japonesa Yamaha. MTG va plantejar a Yamaha un nou repte: una solució que permetés que els músics amateurs o professionals que no saben cantar poguessin posar veu a les seves cançons mitjançant un sintetitzador de veu. D’aquesta manera, l’any 2003 neix Vocaloid, que esdevindrà un èxit comercial rotund, fins a convertir-se en un dels productes estrella de Yamaha.

Paraules clau:
MTG, Yamaha, UPF, Vocaloid, Músics amateurs, Programari de síntesi de veu, Síntesi concatenativa, Aplicació comercial d’èxit.

Descarrega el cas

 


Universitat de Girona (UdG)

Starviewer, un producte competitiu dins el mercat a través de la innovació i el lideratge. Laboratori de Gràfics i Imatge (GILab-UdG) i l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)

Descripció del cas de col·laboració entre l’Institut d’Informàtica i Aplicacions (IDI), empresa pública adscrita al CatSalut, i el Laboratori de Gràfics i Imatge (GILab), que centra la seva recerca en l’aplicació informàtica gràfica i la visualització científica de dades, utilitzant les eines i els conceptes de la teoria de la informació. Fruit d'aquesta col·laboració, es crea un equip multidisciplinari que treballa per facilitar i
optimitzar les tasques que han de portar a cap els professionals del diagnòstic per la imatge. L'IDI planteja les seves necessitats i el GILab aplica les tècniques de recerca més avançades per tal de desenvolupar mètodes que puguin satisfer aquestes necessitats. Així neix el projecte Starviewer.


Paraules clau:
IDI, GILab, Starviewer, CatSalut, Imatges mèdiques, Visors radiològics, Multiplataforma, Dra. Boada, Dr. Pedraza, Hospital Doctor Josep Trueta de Girona.

Descarrega el cas

 

Col·laboració entre Samart i el Grup de Recerca en Enginyeria de Producte, Procés i Producció (GREP-UdG) en enginyeria de processos que té com a resultat un doctorat industrial

Descripció del cas de col·laboració entre GREP i SAMART, en què l’empresa SAMART s’implica i aposta pel Parc Tecnològic de Girona, i deslocalitza la innovació a la universitat per trobar la «tranquil·litat» universitària. Gràcies a aquest model, l’empresa ha obtingut un avantatge l’aspecte de modernització i de millora dels processos. 


Paraules clau:
GREP, SAMART, Parc Tecnològic de Girona, Doctorat industrial, Planificació de processos de la producció, Metodologia i desenvolupament, Matrícules de cotxe.

Descarrega el cas

 


Universitat de Lleida (UdL)

Certificació de Bioestim Plus de l’empresa Promisol per part de l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA-UdL)

Descripció del cas de col·laboració entre l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària (ETSEA) i l’empresa Promisol, una col·laboració delimitada pel que fa a temps, que pretén estudiar l'efectivitat del producte Bioestim Plus, contrastant i investigant si aquest producte indueix a una millor comportament en el cultiu de plantes hortícoles, així com a obtenir més capacitat de resposta d’aquestes plantes quan són sotmeses a diferents condicions d'estrès mediambientals, com podrien ser la salinitat i les temperatures baixes.


Paraules clau:
ETSEA, Promisol, Bioestim Plus, Estrès mediambiental, Plantes hortícoles, Cultius, Dr. José Narciso Pastor, Francesc Roig, Homologació científica.

Descarrega el cas

 


Universitat Rovira i Virgili (URV)

Iber, Arqueologia, Patrimoni i Turisme, SL: empresa que neix del grup de recerca en l’arqueologia, turisme i educació de la Universitat Rovira i Virgili i que vol portar l’excel·lència i el rigor d’un grup de recerca d’humanitats a l’àmbit de l’empresa

Descripció del cas del procés i metodologia de treball per a la creació d'una spin-off universitària. Iber, Arqueologia, Patrimoni i Turisme, SL va néixer el juliol del 2013 a partir de l'experiència del grup de recerca en l’arqueologia, turisme i educació i les necessitats que els arriben des d'empreses i institucions per tal d'oferir uns serveis tant de consultoria com projectes integrals de gestió del patrimoni, l’arqueologia, el turisme i la difusió de la recerca científica de rigor i qualitat dels continguts.

Paraules clau:
Iber, URV, spin-off, arqueologia, didáctica.

Descarrega el cas

 

Medcom Advance, tecnologia innovadora per a la detecció d’infeccions. Joint-venture entre el grup de recerca Zeptonic (Zeptonic-URV) i Medcomtech

Descripció del cas de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili (URV) i ell Centre Tecnològic de Química (CTQ), el grup de recerca Zeptonic (Grup de Plasmònica i Ultradetecció), liderat pel Dr. Ramón A. Álvarez-Puebla, investigador de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), adscrit al CTQ, i l’empresa MedcomTech, que s’uneixen i creen una empresa derivada, Medcom Advance, SA, encarregada de desenvolupar una tecnologia innovadora capaç de detectar qualsevol microorganisme i que pot ser utilitzada en molts àmbits de la vida, a més del sanitari, com ara els sectors agroalimentari o militar. En l’àmbit sanitari, però, és on l’empresa derivada veu una oportunitat de mercat.

Paraules clau:
Dr. Ramon A. Álvarez-Puebla, MedcomTech, Medcom Advance, Detecció de microorganismes, URV.

Descarrega el cas

 


Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Equip Lab@home: adaptació de tecnologia i col·laboració que té com a resultat cobrir una necessitat docent en col·laboració entre Interactive Tools for Online Learning (ITOL-UOC) i Diprotech

Descripció del cas de col·laboració entre el grup Interactive Tools for Online Learning (ITOL) de la UOC i Diprotech, una empresa de serveis d’enginyeria industrial i electrònica especialitzada en el desenvolupament de solucions de programari i maquinari. La universitat necessita innovació en la docència per a poder fer arribar un equip de pràctiques –una espècie de laboratori a casa– a l’alumne.
El resultat va ser l’equip Lab@home, amb un cost molt inferior al dels preus del mercat i amb totes les funcionalitats necessàries per a fer pràctiques d’electrònica a casa. És un producte d’èxit, ja que, d’una banda, tant la configuració del programari com la del maquinari continua vigent, i, d’altra banda, hi ha hagut un baix nombre d’incidències, que es reflecteix en l’alta valoració que els alumnes han fet de
l’experiència amb l’equip. Tot això ha generat uns resultats òptims pel que fa a l’eficàcia formativa i d’eficiència pel que fa a l’estalvi de l’acció formativa.


Paraules clau:
ITOL, Diprotech, Lab@home, Innovació en la docència, Equip de pràctiques, Model d’utilitat, electrònica.

Descarrega el cas

 

Col·laboració entre el Grup Sistemes Distribuïts, Paral·lels i Col·laboratius (DPCS-UOC) i Ferrovial que té com a resultat el projecte SOFIA, dins el programa INNPACTO 2011

El cas descriu el procés de col·laboració entre el Grup Sistemes Distribuïts, Paral·lels i Col·laboratius (DPCS) de la UOC i l'empresa Ferrovial Agroman en el desenvolupament d'un projecte d'aplicació de la recerca en entorns d'innovació mitjançant ajuts públics. El projecte consistí en noves tecnologies de sistemes de monitoratge que permeten el consum de recursos, energia i temps en infraestructures de transport

Paraules clau:
DPCS, Ferrovial, Innpacto, sensors infraestructures.

Descarrega el cas