La Plataforma CTI ha elaborat uns casos d'estudis per tal de descriure i difondre experiències de cooperació entre grups de recerca de les universitats públiques catalanes i empreses. L'objectiu és mostrar, des d'àmbits i casos molt diversos entre ells, els elements que intervenen en aquesta col·laboració: com sorgeix la necessitat de cooperar? Quins són els mecanismes per posar en contacte ambdues organitzacions? Què succeeix durant la col·laboració? Quins problemes sorgeixen i com es resolen? Quins són els resultats per ambdues organitzacions?, etc.

 

Podeu consultar totes les experiències recollides al web www.atlesinnovacio.cat