Projectes estratègics

Foment de projectes concrets de col·laboració entre universitats, empreses i administracions públiques de Catalunya en el terreny de la innovació, el desenvolupament territorial, la gestió del coneixement, la competitivitat i el progrés social.