28 octubre 2013
PLATAFORMA CTI

L’objectiu del Centre d’Innovació i Transferència Tecnològica (CIT-UPC) és actuar d’instrument per a potenciar, comercialitzar i realçar amb èxit els resultats de la investigació que generen els centres investigadors de la UPC. D’aquesta manera el CIT-UPC s’ha proposat oferir al teixit industrial solucions tecnològiques integrals i d’excel·lència promovent el desenvolupament de projectes multidisciplinaris. La iniciativa està formada pels 19 centres investigadors de la UPC ‒de Barcelona, Terrassa i Vilanova i la Geltrú‒ focalitzats en la transferència tecnològica, que tenen una capacitat de 400 científics i un volum d’activitat de 18 milions d’euros, a més de 91 patents registrades i 12 empreses derivades creades en els últims anys.

[+]
 
28 octubre 2013
PLATAFORMA CTI

El projecte del nou Programa per a la competitivitat de les empreses i les PIME (COSME) de la Unió Europea preveu injectar 2,3 bilions d’euros a reforçar la competitivitat i la sostenibilitat de les PIME en el període 2014-2020. En l’actual situació de crisi econòmica i atur elevat a Europa, l’objectiu d’aquest programa és desbloquejar el potencial de creixement i creació d’ocupació de les PIME. Aquestes representen més del 90% de les empreses a Europa i són la columna vertebral de la seva economia. El projecte preveu també millorar-ne l’accés al finançament i als mercats i eliminar burocràcia per facilitar-los el desenvolupament.

[+]
 
28 octubre 2013
PLATAFORMA CTI

Festo, Repsol i Sigma s’han incorporat com a socis a la Plataforma CTI. Aquestes empreses comparteixen amb la resta de membres que la conformen la convicció que Catalunya es troba en un moment en què cal promoure un model de país basat intensament en el coneixement i en l’estreta interrelació de les institucions, les empreses i les universitats pel bé del progrés econòmic i social del país, i que, per a assolir aquest objectiu, és necessari que les principals entitats acadèmiques i empresarials, i les institucions públiques col·laborin per a crear un instrument que possibiliti al conjunt dels agents del territori treballar conjuntament pel desenvolupament econòmic i la generació de riquesa, benestar i cohesió social a Catalunya.

[+]
 
28 octubre 2013
PLATAFORMA CTI

Un dels objectius prioritaris de la Plataforma CTI és establir lligams estables de col·laboració amb altres territoris innovadors en matèria d’intercanvi de coneixement com a actor del sistema d’innovació, i també participar en iniciatives que reforcin les organitzacions de coneixement i industrials de Catalunya. En aquest sentit, s’han endegat fins ara dues iniciatives amb Israel, un dels territoris amb més potencialitats i que més exemples ‒i millors‒ pot aportar a casa nostra: una visita al país i un seminari centrat en les consecucions d’aquest estat.

[+]
 
28 octubre 2013
MANUEL CERMERÓN

El salt qualitatiu i quantitatiu que s’ha aconseguit durant la darrera dècada pel que fa referència a producció científica i infraestructura del coneixement és una realitat objectiva i clara. Tampoc no cal dubtar que tots hem arribat a la conclusió que la ciència desenvolupada no està aconseguint de recórrer tot el camí, és a dir, no arriba, amb el ritme adequat ni en la quantitat suficient, al mercat. Aquest fet ha estat batejat com a «vall de la Mort» o fallada de mercat, en definitiva, una desconnexió entre l’interès científic i l’interès de mercat; desconnexió que no respon necessàriament a un coneixement que no té mercat, sinó al risc (incertesa de retorn) que suposa empaquetar aquesta ciència en format producte, servei o tecnologia per a ser venuda.

[+]
 
Workshop "Coneixement com a motor econòmic: el cas d’Israel"
28 octubre 2013
PLATAFORMA CTI

Amb el títol Coneixement com a motor econòmic: el cas d’Israel, l’ACUP i la Secretaria d’Universitats i Recerca van organitzar el passat 2 d’octubre de 2013 un seminari centrat a conèixer els instruments i les pràctiques de transferència del coneixement i la tecnologia a Israel. El programa de la jornada analitzava, d’una banda, el sistema de transferència i valorització de la recerca a través de la cadena de valor de la innovació i explicat pels diferents agents que hi intervenen. Així, es va poder saber quines són l’experiència i l’activitat de transferència i valorització des de les empreses universitàries de transferència, les empreses de capital de risc, les organitzacions de suport a l’emprenedoria i les agències públiques de promoció de la innovació. D’altra banda, es van analitzar els elements del sistema de transferència i innovació d’Israel que es podrien traslladar a Catalunya.

[+]
 
Ferran Adrià al Seminari Itnernacional "Coneixement i Territori"
28 octubre 2013
PLATAFORMA CTI

El Seminari Internacional “Coneixement i Innovació”, celebrat el passat dia 1 d’octubre de 2013, va permetre fer un pas endavant en la missió de reflexió i debat que té encomanada la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació. Es tracta de la primera edició d’aquest format, que té com a objectiu exposar bones pràctiques temàtiques en l’àmbit internacional que permetin aprofundir en el debat a casa nostra. En aquest cas, el tema era la interrelació del coneixement i el territori, o, dit d’una altra manera, com des de l’àmbit local i regional es poden estimular les activitats innovadores i intensives en coneixement que potenciïn el desenvolupament econòmic i social implicant-hi els agents de la innovació.

[+]
 
28 octubre 2013
FERRAN SANCHO

Aquest inici de curs ha estat molt intens per a la Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (Plataforma CTI). El present butlletí recull diversos continguts que donen fe de les activitats dutes a terme. Tanmateix, en aquest editorial em voldria centrar a destacar dos elements que em semblen rellevants del que hem viscut en aquests darrers dos mesos. En primer lloc, l’evidència, cada vegada més, de la força i la importància que juga la Plataforma CTI com a espai de trobada entre organitzacions del sistema d’innovació català. I, en segon lloc i com a conseqüència del primer, la importància d’aquest diàleg entre els agents del sistema d’innovació per a alimentar i definir les accions pròpies de la Plataforma.

[+]
 
Ferran Sancho
18 juliol 2013
Ferran Sancho

Com molt bé sabeu, des de fa pocs mesos, l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), en col·laboració amb Foment del Treball Nacional, la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) i la Fundació de l’Obra Social ‘la Caixa’, amb el suport d’Abertis i d’Aqualogy, promou la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (PCTI), la finalitat essencial de la qual és crear un espai estable i permanent de debat i de treball entre els sectors empresarials, les universitats i els principals actors institucionals pel bé del progrés social i econòmic de Catalunya.

[+]
 
18 juliol 2013
Xabier Goenaga

Les institucions han de ser vistes des d’una perspectiva àmplia: una idea preconcebuda habitual sobre la cooperació universitat-empresa és que l’Oficina de Transferència de Tecnologia d’una universitat duu a terme acords d’intermediació amb les empreses sobre l’ús de la propietat intel·lectual. Les institucions comprenen organitzacions, individus, interaccions, normes i regles.

[+]
 
18 juliol 2013
Joan Subirats

Un dels elements centrals que caracteritza el canvi d’època en què estem immersos és l’espectacular multiplicació del coneixement i de les possibilitats de compartir-lo; un gran salt endavant, explicable únicament pel que ha implicat la generalització de les tecnologies de la informació i comunicació que internet simbolitza. Fins fa ben poc, les possibilitats de compartir el coneixement també hi eren, però el que ha canviat són els formats, les plataformes en què aquest coneixement es difonia i es «traslladava». Internet permet multiplicar ad infinitum els espais on accés i ús de la informació no estan vinculats a la lògica dels béns rivals, marcats pels termes que assenyala la propietat i el fet que, si un té un llibre, per exemple, l’altre no el pot tenir simultàniament. L’exemple de Wikipedia, que ha aconseguit deixar enrere iniciatives com la d’Encarta, de Microsoft, o fer tancar l’edició en paper de l’Enciclopèdia Britànica, demostren la força tan espectacular de la creació col·lectiva de coneixement.

[+]
 
18 juliol 2013
Salvador Alemany

M’han demanat, més que no pas un article, una nota breu amb algunes idees sobre la meva visió com a empresari i directiu –i no en darrera instància com a president del Consell Social de la UB– sobre la interacció necessària entre universitat, empresa i Administració pública. És una aproximació feta també des de l’experiència d’una relació que a Abertis hem sistematitzat constituint càtedres de col·laboració i de recerca amb universitats, institucions educatives i equips d’especialistes acadèmics de les comunitats i territoris en què actuem arreu del món.

[+]
 
18 juliol 2013

La Secretaria d’Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya, les universitats públiques i privades i les entitats patronals del món empresarial van signar el passat 19 de juny el conveni per a posar en marxa el Pla de doctorats industrials. D’aquesta manera es vol impulsar i afavorir la transferència de coneixement de les universitats al teixit productiu. Aquest programa contribuirà a la competitivitat i internacionalització de la indústria catalana, reforçarà els instruments per a retenir el talent que genera el país i situarà els estudiants de doctorat en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una empresa. La primera convocatòria de doctorats industrials ja s’ha posat en marxa i cada any hi haurà noves convocatòries.

[+]
 
18 juliol 2013

Entre els dies 26 i 30 de maig, una delegació de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) i del Govern de la Generalitat de Catalunya va visitar Israel amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixement sobre el sistema universitari i d’innovació d’aquest país i, en particular, per conèixer les polítiques i els mecanismes d’incentius a la transferència de coneixement i a les relacions entre universitats i empreses.

[+]
 
18 juliol 2013

Els propers 17 i 18 de febrer de 2014, al Palau de Congressos de Catalunya, tindrà lloc JOBarcelona, la primera trobada internacional de feina i orientació laboral per a joves universitaris. Es tracta d’una iniciativa privada que neix amb la intenció de donar resposta a una necessitat social i econòmica molt actual. JOBarcelona vol convertir-se en un punt de trobada anual on tots els joves universitaris que busquen feina puguin conèixer directament les necessitats reals de les empreses en el marc laboral, l’oferta de pràctiques i beques tant a escala nacional com internacional, i connectar amb aquestes empreses, a més de formar-se per afrontar els reptes professionals que els esperen mitjançant tallers, entrevistes i conferències.

[+]
 
18 juliol 2013

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa el procés de disseny de la seva pròpia estratègia d’especialització intel·ligent, basada en les seves fortaleses específiques i focalitzada en activitats d’alt nivell d’innovació i valor afegit per a fer-la coincidir amb l’Estratègia d’especialització intel·ligent en recerca i innovació, RIS3 (Research and Innovation Smart Specialisation Strategy), de la Comissió Europea. Amb aquest propòsit s’ha iniciat una revisió del Pla de recerca i innovació vigent i el futur 2014-2020, d’acord amb les directrius de la RIS3. En les Jornades Catalunya Futura, organitzades per la Plataforma CTI el mes de març passat a Poblet, els participants van demanar que la RIS3 fos precisament «un dels projectes prioritaris a treballar entre empreses, universitats i administracions».

[+]
 
18 juliol 2013

Design Health Barcelona (d·HEALTH Barcelona), un programa formatiu pioner per a impulsar la innovació, inspirat en els prestigiosos programes Stanford Biodesign Fellowship i FutureMed (Singularity University), començarà el proper setembre. Val a dir que d·HEALTH Barcelona és el programa insígnia de Moebio, la nova aposta de Biocat, l’entitat que coordina i promou la biotecnologia, la biomedicina i les tecnologies mèdiques innovadores a Catalunya, és a dir, la BioRegió de Catalunya, a fi de desenvolupar el talent emprenedor en el sector de la salut i les ciències de la vida. La iniciativa Moebio aplegarà diversos programes formatius de llarga i curta durada, que tenen l’objectiu comú de promoure l’emprenedoria en l’encreuament de tecnologia, biociències, salut i gestió empresarial.

[+]
 
20 juny 2013

Aquest dimarts 18 de juny ha tingut lloc el seminari i la taula rodona “La societat del coneixement” al Palau Macaya de Barcelona, que ha comptat amb més de cent cinquanta participants. L’activitat s’emmarcava en el cicle 'Coneixement i Innovació' de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI) que promouen l’ACUP, la Micro, Petita i Mitjana Empresa (PIMEC), Foment del Treball Nacional i la Fundació la Caixa. Després dels parlaments de Jaume Lanaspa, director de l'Obra Social 'la Caixa' i de Josep M. Vilalta, secretari executiu de l'ACUP, l’acte va iniciar-se amb una ponència marc del professor Daniel Innerarity, sobre els desafiaments actuals de la societat del coneixement i la innovació. El catedràtic de la Universitat del País Basc va començar preguntant-se si realment es podia dir que en l’actualitat estem en una societat del coneixement a Occident. A continuació va argumentar que la crisi actual és deguda a un error de càlcul i que totes les societats han acumulat coneixement, però que l’important és la seva constant revisió i aplicació. A continuació va tenir lloc la taula rodona, amb la presencia del mateix Innerarity, de Joan Subirats catedràtic de ciència política de la UAB i investigador IGOP, Francisco Longo, secretari general i professor d'ESADE i Daniel Furlan, president de PIMEC 2020 Think Tank. El periodista de Televisió de Catalunya, especialista en economia, Jordi Fortuny en va ser el moderador. Durant la taula, el professor Subirats va apuntar que “la cooperació genera moltes més avantatges d’innovació que la competència”. Longo de la seva banda va afegir que “cal un estat innovador en governança que faci més eficient la presa de decisions”. Metre que Furlan va alertar que segons el MIT “el creixement en tecnologia no està generant ocupació”. L’acte va reunir a l’auditori del Palau Macaya un nombrós grup d’universitaris, empresaris i personalitats del món institucional que en el torn obert de paraula van contribuir a debatre conjuntament sobre la societat del coneixement en general i la seva situació al nostre país.

[+]
 

Arxiu de notícies