25 setembre 2018

El dijous 20 de setembre es va reunir un primer grup d’experts amb l'objectiu d'incloure els seus punts de vista i consensuar l'Agenda d'Innovació Social de Catalunya 2018-23. L’Agenda pretén ser un punt de partida per al debat, la reflexió i la confluència dels diversos actors involucrats en la innovació social a Catalunya —institucions públiques, empreses privades, organitzacions del tercer sector i universitats—. D’aquesta manera es vol estimular tant la reflexió com l’acció entorn la cohesió social i la pobresa a Catalunya per tal de fer-hi front amb respostes innovadores.

[+]
 

Arxiu de notícies