9 maig 2014

Es celebren anualment amb l'objectiu de fer avançar la societat del coneixement a Catalunya. Aquestes Jornades se celebren al monestir de Poblet (jornades d’accés restringit per invitació). Compten amb l’assistència d’experts de reconegut prestigi de Catalunya i d’arreu del món i es posen a debat temes rellevants per progrés social i la competitivitat del país.

La segona edició de les Jornades Catalunya Futura del 2014 se celebraran els dies 9 i 10 de maig. Les discussions d’aquesta edició giraran entorn el mercat de treball, capital humà i la ocupabilitat.