jornada Innovative regions: How can the EU suport regional growth?
20 febrer 2014
Plataforma CTI

L’Associació Catalana d’Universitat Públiques de Catalunya (ACUP) s’ha fet partner estratègic de Science Business, una xarxa dedicada a promoure la innovació a Europa que proporciona als prenedors de decisions en el món de la recerca, la indústria i la política noves estratègies, idees i contactes per tal de reeixir en els seus projectes.

[+]
 
20 febrer 2014
Plataforma CTI

El dia 14 de febrer l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia (EIT) ha obert la convocatòria per al 2014 de propostes sobre comunitats de coneixement i innovació (CCI), que enguany abraçarà els camps temàtics següents: Innovació per a una vida saludable i l’envelliment actiu.

[+]
 
28 octubre 2013
FERRAN SANCHO

Aquest inici de curs ha estat molt intens per a la Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (Plataforma CTI). El present butlletí recull diversos continguts que donen fe de les activitats dutes a terme. Tanmateix, en aquest editorial em voldria centrar a destacar dos elements que em semblen rellevants del que hem viscut en aquests darrers dos mesos. En primer lloc, l’evidència, cada vegada més, de la força i la importància que juga la Plataforma CTI com a espai de trobada entre organitzacions del sistema d’innovació català. I, en segon lloc i com a conseqüència del primer, la importància d’aquest diàleg entre els agents del sistema d’innovació per a alimentar i definir les accions pròpies de la Plataforma.

[+]
 
Ferran Adrià al Seminari Itnernacional "Coneixement i Territori"
28 octubre 2013
PLATAFORMA CTI

El Seminari Internacional “Coneixement i Innovació”, celebrat el passat dia 1 d’octubre de 2013, va permetre fer un pas endavant en la missió de reflexió i debat que té encomanada la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació. Es tracta de la primera edició d’aquest format, que té com a objectiu exposar bones pràctiques temàtiques en l’àmbit internacional que permetin aprofundir en el debat a casa nostra. En aquest cas, el tema era la interrelació del coneixement i el territori, o, dit d’una altra manera, com des de l’àmbit local i regional es poden estimular les activitats innovadores i intensives en coneixement que potenciïn el desenvolupament econòmic i social implicant-hi els agents de la innovació.

[+]
 
Workshop "Coneixement com a motor econòmic: el cas d’Israel"
28 octubre 2013
PLATAFORMA CTI

Amb el títol Coneixement com a motor econòmic: el cas d’Israel, l’ACUP i la Secretaria d’Universitats i Recerca van organitzar el passat 2 d’octubre de 2013 un seminari centrat a conèixer els instruments i les pràctiques de transferència del coneixement i la tecnologia a Israel. El programa de la jornada analitzava, d’una banda, el sistema de transferència i valorització de la recerca a través de la cadena de valor de la innovació i explicat pels diferents agents que hi intervenen. Així, es va poder saber quines són l’experiència i l’activitat de transferència i valorització des de les empreses universitàries de transferència, les empreses de capital de risc, les organitzacions de suport a l’emprenedoria i les agències públiques de promoció de la innovació. D’altra banda, es van analitzar els elements del sistema de transferència i innovació d’Israel que es podrien traslladar a Catalunya.

[+]
 
28 octubre 2013
MANUEL CERMERÓN

El salt qualitatiu i quantitatiu que s’ha aconseguit durant la darrera dècada pel que fa referència a producció científica i infraestructura del coneixement és una realitat objectiva i clara. Tampoc no cal dubtar que tots hem arribat a la conclusió que la ciència desenvolupada no està aconseguint de recórrer tot el camí, és a dir, no arriba, amb el ritme adequat ni en la quantitat suficient, al mercat. Aquest fet ha estat batejat com a «vall de la Mort» o fallada de mercat, en definitiva, una desconnexió entre l’interès científic i l’interès de mercat; desconnexió que no respon necessàriament a un coneixement que no té mercat, sinó al risc (incertesa de retorn) que suposa empaquetar aquesta ciència en format producte, servei o tecnologia per a ser venuda.

[+]
 
28 octubre 2013
PLATAFORMA CTI

Un dels objectius prioritaris de la Plataforma CTI és establir lligams estables de col·laboració amb altres territoris innovadors en matèria d’intercanvi de coneixement com a actor del sistema d’innovació, i també participar en iniciatives que reforcin les organitzacions de coneixement i industrials de Catalunya. En aquest sentit, s’han endegat fins ara dues iniciatives amb Israel, un dels territoris amb més potencialitats i que més exemples ‒i millors‒ pot aportar a casa nostra: una visita al país i un seminari centrat en les consecucions d’aquest estat.

[+]
 
28 octubre 2013
PLATAFORMA CTI

Festo, Repsol i Sigma s’han incorporat com a socis a la Plataforma CTI. Aquestes empreses comparteixen amb la resta de membres que la conformen la convicció que Catalunya es troba en un moment en què cal promoure un model de país basat intensament en el coneixement i en l’estreta interrelació de les institucions, les empreses i les universitats pel bé del progrés econòmic i social del país, i que, per a assolir aquest objectiu, és necessari que les principals entitats acadèmiques i empresarials, i les institucions públiques col·laborin per a crear un instrument que possibiliti al conjunt dels agents del territori treballar conjuntament pel desenvolupament econòmic i la generació de riquesa, benestar i cohesió social a Catalunya.

[+]
 
28 octubre 2013
PLATAFORMA CTI

El projecte del nou Programa per a la competitivitat de les empreses i les PIME (COSME) de la Unió Europea preveu injectar 2,3 bilions d’euros a reforçar la competitivitat i la sostenibilitat de les PIME en el període 2014-2020. En l’actual situació de crisi econòmica i atur elevat a Europa, l’objectiu d’aquest programa és desbloquejar el potencial de creixement i creació d’ocupació de les PIME. Aquestes representen més del 90% de les empreses a Europa i són la columna vertebral de la seva economia. El projecte preveu també millorar-ne l’accés al finançament i als mercats i eliminar burocràcia per facilitar-los el desenvolupament.

[+]
 
28 octubre 2013
PLATAFORMA CTI

L’objectiu del Centre d’Innovació i Transferència Tecnològica (CIT-UPC) és actuar d’instrument per a potenciar, comercialitzar i realçar amb èxit els resultats de la investigació que generen els centres investigadors de la UPC. D’aquesta manera el CIT-UPC s’ha proposat oferir al teixit industrial solucions tecnològiques integrals i d’excel·lència promovent el desenvolupament de projectes multidisciplinaris. La iniciativa està formada pels 19 centres investigadors de la UPC ‒de Barcelona, Terrassa i Vilanova i la Geltrú‒ focalitzats en la transferència tecnològica, que tenen una capacitat de 400 científics i un volum d’activitat de 18 milions d’euros, a més de 91 patents registrades i 12 empreses derivades creades en els últims anys.

[+]