Presentació
Data: 
6 octubre 2017
Lloc: 
Auditori de La Pedrera
Horari: 
12:00 - 13:15

Es presenta el primer "Informe d’impactes socioeconòmics de les universitats públiques catalanes i del sistema públic d’R+D+I català" que quantifica l’efecte que l’activitat del conjunt d’Universitats públiques catalanes i, també, d’altres entitats associades al sistema públic d’R+D+i va generar sobre l’economia catalana l’any 2015 en quatre variables: nivell de facturació/producció, la contribució al Producte Interior Brut (PIB), les rendes salarials i fiscals associades, així com els llocs de treball a temps complert que existeixen degut a aquestes activitats.

L'objectiu de l'informe és sensibilitzar a la societat de la importància de les universitats i centres de recerca com a pilar bàsic del desenvolupament del país, i del retorn que es rep de la inversió pública efectuada.

Aviat publicarem l'agenda de l'acte de presentació i el formulari de registre.