07
4 abril 2017

La Plataforma CTI elabora periòdicament casos d'estudi per tal de descriure i difondre experiències de cooperació entre grups de recerca de les universitats públiques catalanes, centres de recerca i tecnològics i empreses. L'objectiu és mostrar, des d'àmbits i casos molt diversos entre ells, els elements que intervenen en les col·laboracions.

 

Arxiu de butlletins