D'acord amb la LOPD, l'informem que les seves dades personals i adreça de correu electrònic, obtingudes del propi interessat o de fons públiques, formaran part d'un fitxer responsabilitat d’ACUP Associació Catalana d’Universitats Públiques, sent la finalitat del mateix la informació i gestió de jornades, actes i activitats. Si ho desitja, podrà vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades adreçant-se al C/ Vila Universitaria. Local F1.1 – Campus de la UAB (Bellaterra) – 08193 Cerdanyola del Vallès (BCN) o, enviant un missatge a l'adreça de correu electrònic info@plataformacti.cat.