Global Innovation Index 2013
28 octubre 2013

La Cornell University, l’INSEAD i la World Intellectual Property Organization (WIPO) han publicat la sisena edició de The Global Innovation Index (GII).

[+]
 
28 octubre 2013

L’informe «Les economies locals a la província de Barcelona», elaborat per la Diputació de Barcelona, és una radiografia detallada de les dinàmiques microeconòmiques de la demarcació barcelonina...

[+]
 
Informe Cotec 2013: Tecnología e Innovación en España
28 octubre 2013

El recent informe del 2013 sobre tecnologia i innovació a Espanya de COTEC recull les dades dels principals indicadors de l’R+D+I a Espanya, així com també l’opinió d’experts sobre l’estat actual...

[+]
 
Informe anual de l'R+D i la Innovació a Catalunya 2011
19 setembre 2013

“La innovació contribueix de manera molt directa a la capacitat competitiva dels territoris i, per tant, al seu desenvolupament econòmic i social. En aquest sentit, l'Informe Anual de l'R+D i la...

[+]
 
La tercera misión universitaria. Innovación y transferencia de conocimientos en las universidades españolas
19 setembre 2013

“L'Informe dins la col·lecció "Quaderns de treball" de Studia XXI (Fundació Europea Societat i Educació) intenta repassar la tercera missió de les universitats en el context universitari espanyol...

[+]
 
Innovation Union Scoreboard 2013
19 setembre 2013

“Innovation Union Scoreboard 2013 demostra que la UE és innovadora, però l’escletxa entre els països és cada vegada més gran”

[+]
 
Interrelació, recerca, innovació, universitat i activitat productiva
19 setembre 2013

“En el marc del desenvolupament del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, cal incidir de manera especial en aquelles febleses que condicionen el futur del sistema de la ciència i la...

[+]
 
The State of European University-Business Cooperation
19 setembre 2013

L'informe "The State of European University-Business Cooperation" presenta els resultats d'un estudi de quinze mesos i mig de durada sobre la cooperació entre les HEI i les organitzacions...

[+]
 

Arxiu Informes