Global Innovation Index 2013
28 octubre 2013

La Cornell University, l’INSEAD i la World Intellectual Property Organization (WIPO) han publicat la sisena edició de The Global Innovation Index (GII).

[+]
 
28 octubre 2013

L’informe «Les economies locals a la província de Barcelona», elaborat per la Diputació de Barcelona, és una radiografia detallada de les dinàmiques microeconòmiques de la demarcació barcelonina...

[+]
 
EKONOMIAZ 83: Estrategias de especialización inteligente
28 octubre 2013

El darrer número de la revista Ekonomiaz, editada pel Govern basc, analitza àmpliament el concepte de les estratègies d’especialització intel·ligent. Es tracta d’un número col·lectiu en què alguns...

[+]
 
28 octubre 2013

Es tracta d’un article acadèmic que justifica la necessitat d’adaptar el model de transferència de tecnologia passant d’un de lineal a un altre que tingui en compte la complexitat intrínseca del...

[+]
 
Ecosistema de innovación sostenible
28 octubre 2013

La Fundación CYD ha publicat fa poc l’estudi «Ecosistema de innovación sostenible. El conocimiento circular. La Transferencia de Tecnología Universidad - Empresa. Nuevos instrumentos y horizontes...

[+]
 
28 octubre 2013

El Pacte + indústria ha estat signat per CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball, PIMEC, Universitat de Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Politècnica de...

[+]
 
Informe Cotec 2013: Tecnología e Innovación en España
28 octubre 2013

El recent informe del 2013 sobre tecnologia i innovació a Espanya de COTEC recull les dades dels principals indicadors de l’R+D+I a Espanya, així com també l’opinió d’experts sobre l’estat actual...

[+]
 
Capital social e innovación en Europa y en España
28 octubre 2013

La Fundació COTEC ha publicat un estudi que examina els aspectes sociològics de la innovació que analitza la relació entre el capital social i la innovació productiva. Aquest informe parteix d’un...

[+]
 
Creixement a la carta
23 setembre 2013

La UE vol promoure la especialització intel·ligent dels estats i les regions per a accelerar la recuperació econòmica. A la pràctica, això es tradueix en que cada regió escolleixi i justifiqui en...

[+]
 
Innovation Union Scoreboard 2013
19 setembre 2013

“Innovation Union Scoreboard 2013 demostra que la UE és innovadora, però l’escletxa entre els països és cada vegada més gran”

[+]
 
La tercera misión universitaria. Innovación y transferencia de conocimientos en las universidades españolas
19 setembre 2013

“L'Informe dins la col·lecció "Quaderns de treball" de Studia XXI (Fundació Europea Societat i Educació) intenta repassar la tercera missió de les universitats en el context universitari espanyol...

[+]
 
Un espai per al progrés econòmic i social (Diari Ara)
19 setembre 2013

“Tres anys enrere Catalunya sotmetia el seu sistema d'innovació i el seu sistema universitari a l'avaluació de l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics. Una de les...

[+]
 
The State of European University-Business Cooperation
19 setembre 2013

L'informe "The State of European University-Business Cooperation" presenta els resultats d'un estudi de quinze mesos i mig de durada sobre la cooperació entre les HEI i les organitzacions...

[+]
 
Informe anual de l'R+D i la Innovació a Catalunya 2011
19 setembre 2013

“La innovació contribueix de manera molt directa a la capacitat competitiva dels territoris i, per tant, al seu desenvolupament econòmic i social. En aquest sentit, l'Informe Anual de l'R+D i la...

[+]
 
European Roundtable of Industrialists (ERT) vision for a competitive Europe in 2025
19 setembre 2013

Aquest document resumeix la visió de l'European Roundtable of Industrialists (ERT) per a una Europa competitiva en 2025 i ofereix recomanacions de política per als propers cinc anys.

[+]
 
OECD Reviews of Regional Innovation: Catalonia
19 setembre 2013

El 2007, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va llançar la sèrie Estudis de l'OCDE sobre innovació regional en resposta a la demanda dels governs nacionals i...

[+]
 
Higher education in regional and city development: Catalonia
19 setembre 2013

Els estudis sobre l'educació superior en el desenvolupament regional i de les ciutats són les eines de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per mobilitzar l'...

[+]
 

Arxiu de publicacions