Data publicació: 
19 setembre 2013
Autor: 
Francesc Xavier Grau

“A partir d'una anàlisi de la situació actual, l'autor planteja els que, al seu parer, són els principals reptes que ha d'afrontar el sistema universitari espanyol. El document, deliberadament sintètic com a document de posicionament que pretén ser, part d'una breu descripció de la situació actual del sistema universitari i planteja el conjunt de reptes principals i la proposta d'actuacions prioritàries a partir de cinc preguntes a les que respon afirmativament a el text:

1. Es pot millorar el nivell de confiança que la societat espanyola té a la seva universitat?

2. Es pot millorar l'eficàcia i l'eficiència de la universitat mitjançant la reforma del sistema de governança?

3. Es pot millorar l'eficàcia i l'eficiència del sistema de recerca d'Espanya en un context de restricció pressupostària?

4. Es pot afavorir la transformació de nou coneixement en innovació en productes i processos i millorar la competitivitat del país a mitjà termini?

5. Disposa el país de les eines per fer possibles els canvis?
Aquestes cinc qüestions responen als que són, a parer de l'autor, els principals reptes de la universitat espanyola en aquests moments i per superar-proposa una sèrie d'actuacions que es desenvolupen en el text que els oferim.”