Un espai per al progrés econòmic i social (Diari Ara)
Data publicació: 
19 setembre 2013
Autor: 
Josep M. Vilalta

“Tres anys enrere Catalunya sotmetia el seu sistema d'innovació i el seu sistema universitari a l'avaluació de l'OCDE, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics. Una de les conclusions d'aquestes avaluacions era simple però alhora molt rellevant: al nostre país com a conjunt no existia un espai permanent de debat, d'anàlisi i de treball entre universitats, empreses i governs. Un espai on aquests tres agents cooperessin de manera estable i permanent per tractar amb profunditat tots aquells temes que els afecten: innovació, mercat de treball, educació i formació al llarg de la vida, R+D, infraestructures en el territori, desenvolupament i competitivitat, polítiques socials, desenvolupament de l'estat del benestar, polítiques públiques sectorials, etc.”