EU Regional Competitiveness Index: RCI 2013
Data publicació: 
20 febrer 2014
Autor: 
Paola Annoni and Lewis Dijkstra, Unit of Econometrics and Applied Statistics, DG JRC, Economic Analysis Unit, DG Regio, European Commission

L'EU Regional Competitiveness Index 2013 (RCI 2013) és la tercera edició consecutiva d’aquest índex, que se centra a mesurar les diferents dimensions de la competitivitat i els punts forts i febles en l’àmbit de les regions europees. L’RCI 2013 revela una forta dimensió regional de competitivitat, que els indicadors de nivell nacional no poden capturar. L’índex proporciona una guia sobre els àmbits en què cada regió es pot centrar, tenint en compte les seves característiques específiques i el nivell general de desenvolupament.

Així mateix revela l’existència de països de la UE amb grans variacions en la competitivitat regional interna que haurien de considerar en quina mesura aquestes deficiències són perjudicials per a la seva competitivitat nacional i com reduir-les. Aquest és el cas, per exemple, entre la regió de la capital i la segona regió més competitiva a Romania, Eslovàquia i França. Espanya es troba en aquest grup de països. A l’altre extrem hi trobem Alemanya, on hi ha menys diferències internes.

El rànquing situa Catalunya en el número 142 entre les regions segons la capacitat innovadora; la primera és Utrecht.