Data publicació: 
24 febrer 2015
Autor: 
Human Capital Leadership Institute

"Publicat per primera vegada el 2013, l’Índex Mundial de Competitivitat del Talent és un estudi anual de benchmarking que mesura la capacitat dels països per a competir pel talent. L’índex classifica més de noranta economies capdavanteres, en funció de la seva capacitat per a créixer i per a atreure i retenir el talent.
[...]
La importància del talent en l’economia actual, globalitzada i basada en el coneixement mòbil, és indiscutible. La publicació no tracta únicament l’aspecte, prou conegut, de l’escassetat de personal qualificat; també fa referència a temes d’importància fonamental, com l’atur, la immigració, l’educació, el creixement econòmic i la igualtat social."