Data publicació: 
19 setembre 2013
Autor: 
OCDE

Els estudis sobre l'educació superior en el desenvolupament regional i de les ciutats són les eines de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) per mobilitzar l'educació en favor del desenvolupament econòmic, social i cultural de les ciutats i les regions. Aquests estudis analitzen la manera en què el sistema d'ensenyament superior influeix en el desenvolupament local i regional i ajuda a millorar aquest impacte.

L'OCDE anima a Catalunya i a les seves universitats, així com a altres centres d'ensenyament superior en el desenvolupament regional a tractar dels següents reptes per així preparar per a l'economia postcrisi:

• Ser una font de creació d'ocupació, tractar la desocupació i millorar la flexibilitat de la població per fer front als ràpids canvis del mercat laboral

• Millorar la importància i la qualitat de l'educació

• Transformar l'economia per mitjà de l'actualització de les empreses establertes i de la creació de noves oportunitats de mercat

• Reforçar i diversificar les indústries existents i millorar la capacitat d'absorció de l'economia basada en les pimes

• Tractar les llacunes socioeconòmiques, les necessitats de la diversificació de la població, amb un gran nombre d'immigrants i un creixement de la població de més edat

• Reformar els sistemes de governança i gestió per deslligar el potencial de les universitats en matèria de desenvolupament local i regional i augmentar l'eficàcia i la productivitat.