Observatori de la Competitivitat 2013
Data publicació: 
20 febrer 2014
Autor: 
Associació/Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya

Es tracta del sisè estudi consecutiu elaborat per l’Associació i el Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya. Aquesta vegada ha estat elaborat amb la col·laboració de la Direcció General d’Indústria. L’informe analitza la competitivitat de les empreses catalanes a partir de l’opinió de més de 200 empreses relacionades amb l’enginyeria.

L'informe 2013 destaca que més de la meitat (54%) dels enquestats situen la competitivitat del seu sector econòmic en un nivell mitjà o alt, i el percentatge puja fins al 67% en el cas de la competitivitat de la pròpia empresa.

Segons l’estudi, el prototip d’empresa competitiva seria una companyia amb les característiques següents:
• estar en fase de creixement;
• generar ocupació;
• apostar per la internacionalització i les exportacions;
• ser de tipus industrial;
• disposar d’una gestió professionalitzada;
• tenir cura de la formació, qualificació i motivació del personal;
• invertir en equipament, innovació i R+D;
• estar més oberta a la cooperació empresarial i a la col·laboració amb centres tecnològics i de recerca;
• presentar una situació financera sanejada que li permetés d’accedir al crèdit.

També conté propostes concretes per a millorar la competitivitat de les empreses catalanes, com ara aquestes:
• exigir més esforç al sistema financer;
• continuar adequant la legislació laboral;
• augmentar la qualitat del sistema educatiu;
• millorar les infraestructures de transport;
• augmentar la productivitat;
• millorar la qualificació i formació de la mà d’obra;
• invertir més en innovació i R+D.