Data publicació: 
20 febrer 2014
Autor: 
OECD

"Ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria - que fomentin la creació de competitivitat, productivitat i treball - són mecanismes importants per fomentar el creixement sostenible. Els 260 indicadors en la Ciència de l'OCDE, Tecnologia i Indústria (STI) Marcador 2013 mostren com l'OCDE i economies associades estan realitzant en una àmplia gamma d'àrees per ajudar els governs a dissenyar polítiques més eficaces i eficients i seguiment del progrés cap als objectius desitjats."