Data publicació: 
14 juliol 2014
Autor: 
Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya)

Recentment s’ha presentat la 5ª edició de l'enquesta “Universitat i treball a Catalunya, 2014. Estudi de la inserció laboral de la població titulada de les universitats catalanes”. Aquesta enquesta, que es realitza cada tres anys des de l'any 2001, té com a objectiu conèixer el temps, la qualitat i la via d’inserció laboral i saber el grau de satisfacció respecte a la formació rebuda per part de la població titulada.

L’enquesta s’alimenta de les dades que aporten totes les universitats públiques i privades de Catalunya i, tant pel seu abast (prop del 50% de la població de referència) com per la continuïtat, s’ha convertit en una de les més representatives i importants a Europa.

Les conclusions mostren, en primer lloc, “de manera reiterada, que a més nivell educatiu, major taxa d’activitat, major taxa d’ocupació, menor atur i major salari”. En segon lloc, l’impacte determinant de la crisi i la constricció del sector públic en la inserció laboral. En tercer lloc, la subocupació (en termes d’adequació del nivell professional i d’estudis, de la durada i la inestabilitat laboral) que afecta a la societat en general i als graduats en particular.