Data publicació: 
31 agost 2016
Autor: 
Elisabetta Marinelli (JRC-IPTS), Susana Elena-Pérez (JRC-IPTS) i Josep Alias (ACUP)

En el marc de l'Smart Specialisation Platform, que ofereix assessorament professional als països i regions de la Unió Europea per al disseny i implementació d'estratègies de recerca i innovació per a una especialització intel·ligent (RIS3), s'ha publicat l'informe Universities and RIS3: the case of Catalonia and the RIS3CAT Communities. L'informe, elaborat per Elisabetta Marinelli de l'Institute for Prospective Technological Studies, Knowledge for Growth Unit (KfG), Susana Elena-Pérez de la Joint Research Center de la European Commission i Josep Alias de l'ACUP, contribueix al debat sobre el paper de les institucions d'educació superior en l'impuls de la RIS3 a partir del cas de Catalunya.

A l'informe, en primer lloc, s'avalua la funció de les universitats en el disseny i l'execució general de la RIS3 catalana i EDP i, en segon lloc, es focalitza en un dels seus instruments fonamentals, les Comunitats RIS3CAT. Aquestes últimes són la plataforma imprescindible perquè les parts que conformen la triple hèlix puguin interactuar i posar-se d'acord sobre un conjunt de projectes de col·laboració, que poden ser parcialment finançats amb recursos públics. Sobre la base d'entrevistes que aprofundeixen en els gestors universitaris d'alt nivell i en la recerca documental en què també han participat les universitats que formen part de l'ACUP, l'estudi posa en relleu com les institucions d'educació superior evolucionen i s'adapten a les noves polítiques i identifiquen els avantatges i els reptes plantejats per les Comunitats RIS3CAT.