Data publicació: 
20 febrer 2014
Autor: 
Andreas Stephan

"El propòsit principal d'aquest treball és analitzar si les spin - offs derivades de la investigació, és a dir, ja sigui d'instituts o universitats públiques de recerca, tenen una major capacitat d'innovació que les empreses comparables intensives en coneixement creades des de fora de la universitat. Utilitzant una mostra de prop de 2.800 empreses de sectors molt innovadors. El treball evidencia que 121 casos derivats de la investigació tenen més sol·licituds de patents i més innovacions radicals de productes, de mitjana  en comparació amb empreses similars. Els resultats també mostren que el rendiment de la innovació derivats de la investigació es pot explicar pel seu alt nivell de cooperació en la investigació i per factors de localització . Una ubicació en una regió urbana i la proximitat a la institució d'origen són elements propicis per a la productivitat de la innovació. En el document també es troben evidències que els resultats derivats de la investigació tenen més èxit en atreure el suport dels programes de suport a la innovació pública en comparació dels seus parells."