Data publicació: 
20 febrer 2014
Autor: 
Comissió Europea

"L'Informe sobre la competitivitat europea, que es publica anualment des de 1997, ofereix una avaluació quantitativa de l'acompliment competitiu de les indústries de la UE. Contribueix a la formulació de polítiques basades en l'evidència per veure les llacunes de coneixements en matèria de política industrial. Per tant, dóna suport a la presa de decisions microeconòmiques a la UE ia nivell nacional.

L'informe utilitza la investigació empírica per examinar la competitivitat de la UE, de treball en tota l'economi, així com en sectors seleccionats. També avalua l'impacte de les reformes estructurals en la competitivitat de la UE, i la necessitat de noves reformes.

L'Informe sobre la competitivitat europea de 2013 advoca per una reindustrialització de l'economia de la UE, a partir de les fortaleses existents en termes de la base de coneixement, sofisticació i especialització. Després d'una visió general del rendiment de la fabricació de la UE, l'informe examina els determinants del canvi estructural, les bretxes de productivitat i d'eficiència existents entre les economies de la UE i dels Estats Units, el paper de la política industrial, i les fortaleses i debilitats en la producció i el comerç de productes de la UE basat en les tecnologies facilitadores essencials."