Data publicació: 
31 agost 2016

“L’European Innovation Scoreboard –anteriorment anomenat Innovation Union Scoreboard– ofereix una anàlisi comparativa dels resultats de la innovació en els Estats membres de la UE, en altres països europeus i en els països veïns de la regió.

S'hi avaluen els punts forts i febles dels sistemes nacionals d'innovació, i ajuda els països a identificar les àrees que necessiten abordar.

Les principals conclusions dels tres informes publicats avui són:
• Suècia és una vegada més el líder en innovació de la UE, seguit per Dinamarca, Finlàndia, Alemanya i els Països Baixos.
• A les àrees seleccionades de la innovació, els líders de la UE són: Suècia –pels recursos humans i la qualitat de la recerca acadèmica–; Finlàndia –per les condicions financeres–; Alemanya –per la inversió privada en la innovació–; Bèlgica – per les xarxes d'innovació i col·laboració–; i Irlanda –per la innovació en les petites i mitjanes empreses–.
• Els innovadors de més ràpid creixement són Letònia, Malta, Lituània, els Països Baixos i el Regne Unit.
• Hi ha centres regionals innovadors també en països innovadors moderats: Piemont i Friül-Venècia Júlia, a Itàlia, País Basc, a Espanya, i kraj de Bratislava, a Eslovàquia.

En general, el motor fonamental per a esdevenir un líder en innovació és l'adopció d'un sistema d'innovació equilibrat que combini un nivell adequat d'inversions públiques i privades, associacions per a la innovació eficaces entre les empreses i l'acadèmia, així com una sòlida base educativa i de recerca d'excel·lència. L'impacte econòmic de la innovació ha de manifestar-se en termes de vendes i exportacions de productes innovadors, així com en l'ocupació.

L'especialització en tecnologies facilitadores essencials (TFE) augmenta el rendiment de la innovació regional, en particular en materials avançats, biotecnologia industrial, fotònica i tecnologies avançades de fabricació.

Quatre grups de rendiment per a diferents països de la UE:
• Els líders d'innovació: Dinamarca, Finlàndia, Alemanya, els Països Baixos i Suècia, on el rendiment de la innovació és molt superior al de la mitjana de la UE;
• Els innovadors forts: Àustria, Bèlgica, França, Irlanda, Luxemburg, Eslovènia i el Regne Unit, on el rendiment de la innovació està per sobre o propera a la de la mitjana de la UE;
• Els innovadors moderats: Croàcia, Xipre, la República Txeca, Estònia, Grècia, Hongria, Itàlia, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Portugal, Eslovàquia, Espanya, on els resultats de la innovació està per sota de la mitjana de la UE;
• Els innovadors modestos: Bulgària i Romania, on el rendiment de la innovació és molt inferior al de la mitjana de la UE."