Informe Cotec 2013: Tecnología e Innovación en España
Data publicació: 
28 octubre 2013
Autor: 
Fundación COTEC

El recent  informe del 2013 sobre tecnologia i innovació a Espanya de COTEC recull les dades dels principals indicadors de l’R+D+I a Espanya, així com també l’opinió d’experts sobre l’estat actual i el futur del sistema d’innovació espanyol.

Les conclusions de l’informe són devastadores: els principals indicadors continuen empitjorant i no es preveu una millora a curt termini. D’una banda, la despesa total (pública i privada) en R+D se situa en un 1,33% el 2011, la xifra més baixa des de l’inici de la crisi i amb la caiguda interanual més forta. Aquest fet es reflecteix en la dràstica reducció d’empreses amb activitat d’R+D+I entorn del 40%. En el cas de Catalunya, la despesa en R+D se situa en un 1,55%, lluny d’Euskadi, que registra el màxim amb un 2,10%, i de la mitjana de l’OCDE del 2,38%.

D’altra banda, l’enquesta efectuada a experts del sistema d’innovació espanyol demostra una preocupació generalitzada, principalment per la manca de suport econòmic i de reconeixement públic a les polítiques d’innovació que, segons el seu parer, posa en perill els esforços i avenços duts a terme en els darrers vint anys.

L’informe anual de COTEC és un manual de referència per a analitzar i comprendre l’estat actual de l’R+D+i a Espanya.