Data publicació: 
14 juliol 2014
Autor: 
Comissió Europea

La Comissió Europea publica anualment l’anàlisi comparativa del rendiment de la recerca i la innovació dels estats membres de la UE i de les fortaleses i debilitats dels seus respectius sistemes de recerca i d'innovació. Es tracta d’una eina al servei dels Estats que hauria d’ajudar a definir les polítiques per a una major focalització a potenciar l’economia basada en la innovació.

El quadre d’indicadors de la UE-27 s’acompanya d’altres estats d’interès, com són ara Sèrbia, Antiga República Iugoslava de Macedònia, Turquia, Islàndia, Noruega, Suïssa, Austràlia, el Brasil, el Canadà, la Xina, l'Índia, el Japó, Rússia, Àfrica del Sud, Corea del Sud i els EUA.

Aquest informe complementa el Regional Innovation Scoreboard, que proporciona una avaluació comparativa dels resultats de la innovació a través de 190 regions de la Unió Europea, Noruega i Suïssa.

La principal conclusió de l'edició 2014 de l'Innovation Union Scoreboard és que Europa està recuperant el seu retard en innovació respecte als Estats Units i el Japó. Malgrat això, com a punt feble, l’informe recull l’existència de diferències força amples entre els seus Estats.

Concretament, els indicadors que més han millorat fan referència a l’excel·lència  i l’atractivitat dels sistemes oberts d’innovació, així com al creixement dels recursos humans. Dos aspectes d’interès han tingut un impacte elevat: la presència de doctorands de fora de la UE i les publicacions científiques internacionals. Amb un menor impacte, però també destacable, es destaca l’increment de la col·laboració en innovació de les PIME i la comercialització del coneixement. Tanmateix hi ha dos indicadors que han mostrat un rendiment negatiu: la inversió privada i pública en R+D.

Els Estats líders en termes d’inversió en recerca i innovació continuen sent Suècia, Dinamarca, Alemanya i Finlàndia. Espanya se situa per sota de la mitjana de la UE, entre els anomenats innovadors moderats del grup de Txèquia, Croàcia, Eslovàquia, Grècia, Hongria, Itàlia, Lituània, Malta, Polònia i Portugal.

El rendiment d’Espanya té, d’una banda, com a punts febles, els ingressos per llicències i patents a l'estranger i les exportacions de serveis intensius en coneixement. I, de l’altra, com a punts forts, la presència en publicacions científiques internacionals i la quota de vendes de noves innovacions.