Data publicació: 
19 setembre 2013
Autor: 
Consell Assessor per a la Reactivació Econòmica i el Creixement (CAREC)

“En el marc del desenvolupament del Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació, cal incidir de manera especial en aquelles febleses que condicionen el futur del sistema de la ciència i la innovació a Catalunya, com ara: les carències en l’explotació del coneixement i la transferència de tecnologia, la fragmentació d’agents i de polítiques en un entorn institucional complex, les rigideses pel que fa a les universitats i a la mobilitat dels investigadors, la manca d’una cultura innovadora, especialment en les pimes, i la manca d’instruments financers tipus capital risc.”