Data publicació: 
15 juliol 2014
Autor: 
Fundación CyD

"Aquest document ofereix informació sobre les característiques més rellevants del sistema universitari espanyol per comunitats autònomes. En la seva elaboració s'han utilitzat en gran part les dades ja tractades en l'Informe CYD 2012 [...] La referència és, en termes generals, els anys 2011 i el curs 2011-2012. En primer lloc la informació es detalla en l'àmbit de les comunitats autònomes espanyoles i, posteriorment, es mostra per universitats dins de cada comunitat autònoma; així mateix s'ha inclòs la distinció entre universitats presencials i no presencials i el detall d'aquestes últimes."