Data publicació: 
14 juliol 2014
Autor: 
Cedefop

L’informe On The Way to 2020: Data for Vocational Education and Training Policies ha estat elaborat pel Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop). La Cedefop és una agència de la Unió Europea (UE) que vetlla per la promoció de la Formació Professional entre els Estats membres de la Unió.

El present informe pretén satisfer la necessitat d’aportar informació quantitativa que recolzi la política europea en matèria d'educació i formació professional. Per això, la Cedefop “ha seleccionat un conjunt de 32 indicadors estadístics que permetin quantificar els aspectes clau de l'FP i la formació permanent, en funció de la seva rellevància política i de la importància per a l'assoliment dels objectius d'Europa 2020.”