Data publicació: 
31 agost 2016
Autor: 
OCDE

L’edició del 2015 de l’informe comparatiu que recull els principals indicadors de ciència, tecnologia i indústria dels països de l’OCDE conclou amb un clar toc d’atenció: “els països han d'intensificar la seva inversió a llarg termini en R+D per a desenvolupar tecnologies d'avantguarda que donaran nova forma a la indústria, a la salut i a les comunicacions i proporcionar solucions d'urgència als desafiaments globals com el canvi climàtic”. L’informe adverteix que les retallades de les despeses de R+D amenacen amb desestabilitzar els sistemes científics i d'investigació en moltes economies avançades. Només a través de la inversió en R+D a llarg termini es pot assegurar tant el desenvolupament econòmic com la sostenibilitat dels sistemes de benestar social, adverteix l'OCDE.

L’informe mostra una gran disparitat entre la inversió de diferents països. Mentre que la despesa pública en recerca a Corea, el país capdavanter, s'ha quadruplicat des del 2000 fins a arribar a un 1,2% del PIB el 2014, la despesa pública en recerca en moltes economies avançades s'ha estancat o ha experimentat fluctuacions significatives, amb una mitjana de menys d'un 0,7% del PIB el 2014 en el conjunt dels països de l'OCDE.

Un desglossament de les dades de patents posa els Estats Units, el Japó i Corea al capdavant d'una nova generació de tecnologies "disruptives" en materials avançats, salut i tecnologia de la informació i la comunicació que tenen el potencial de desplaçar els processos existents. Corea, en particular, ha fet grans avenços en aquests camps recentment.

En la presentació de l’informe, el secretari general de l'OCDE, Ángel Gurría, va destacar que "el finançament públic ha donat suport a moltes de les tecnologies que impulsen el creixement d'avui, a partir de l'economia digital i la genòmica. Hem de continuar creant les bases tecnològiques per a noves invencions i per a donar solucions als reptes globals com el canvi climàtic i l'envelliment, i no hem de permetre que la disminució de la inversió en investigació a llarg termini."