Data publicació: 
19 febrer 2015
Autor: 
The Global Innovation Index

L’Índex mundial d’innovació 2014 analitza 143 economies a partir de 81 indicadors. En aquesta edició, porta el subtítol El factor humà en la innovació.

En primer lloc, l’informe fa una anàlisi general de l’estat de la innovació al món. Alguns dels elements destacats són l’impacte de la crisi en els recursos destinats a R+D, especialment en els països amb més tradició, o la confirmació de l’existència de la fractura entre països en termes d’inversió en R+D.

En segon lloc, tracta el factor humà com a element clau de la innovació. En aquest sentit, les tendències més significatives són la correlació entre el percentatge de la població amb estudis superiors i la capacitat en R+D, així com l’aprofitament dels resultats d’aquestes activitats.

En tercer lloc, fa referència a la necessitat de la formació per a aconseguir una innovació amb èxit. Per aquest motiu aporta evidències de la importància de l’educació i de les competències a l’hora d’impulsar la innovació, la productivitat i el creixement econòmic, que permeten un major benestar social i més igualtat.

El darrer aspecte en què incideix és la necessitat que els països i els territoris generin un ecosistema que permeti retenir el talent. L’anàlisi es fonamenta en la tendència del talent a agrupar-se i cercar entorns que li donin suport, reconeixement i vies de desenvolupar les seves capacitats.

L’informe recull així mateix tres capítols dedicats a la formació superior i al capital humà per a la innovació a l‘Índia, als Emirats Àrabs Units i al Marroc.