Data publicació: 
19 setembre 2013
Autor: 
Science‐to‐Business Marketing Research Centre (2011)

L'informe "The State of European University-Business Cooperation" presenta els resultats d'un estudi de quinze mesos i mig de durada sobre la cooperació entre les HEI i les organitzacions públiques i privades a Europa.

Les preguntes clau plantejades en l'estudi van ser:

• Fins a quin punt es dóna la "cooperació Universitat-empresa" (CUE) a les HEI europees?

• Per què alguns membres del món acadèmic i HEI s'involucren en CUE i altres no ho fan?

• Si els factors situacionals només expliquen una part de l'activitat de CUE, què més podria ajudar-nos a explicar la CUE total europea?