The State of University-Business Cooperation in Spain
Data publicació: 
20 febrer 2014
Autor: 
Science-to-Business Marketing Research Centre – apprimo - UIIN

"Els resultats d'aquest estudi reflecteixen una profunda divisió en les percepcions dels directius i acadèmics sobre les institució d'educació superior (IES) a Espanya, pel que fa a la cooperació entre les institucions d'educació superior i les empreses (a partir d'aquí denominat Universitat -Empresa de Cooperació o UBC). Els gerents de les IES espanyoles les perceben les IES com líders europeus en la UBC amb mecanismes molt desenvolupats de suport. Al contrari, els acadèmics espanyols perceben que hi ha un menor nivell substancial de desenvolupament de la UBC i algunes estratègies de UBC en marxa, sobretot en algunes estratègies d'implementació. La diferència entre els dos sobre el grau d'aplicació de les estratègies UBC és la major diferència registrada entre gerents d'IES i acadèmics a tot Europa. En les úniques àrees en què estan d'acord és en el que fa a la barreres i els "facilitadors", en els quals identifiquen un ambient negatiu per a la UBC (més barreres que "facilitadors"). Tenint en compte l'actual situació financera d'Espanya, no resulta sorprenent que les barreres financeres siguin considerades un obstacle important, juntament amb la burocràcia."