Data publicació: 
24 febrer 2015
Autor: 
European Commission, Joint Research Centre

"L’indicador UE Industrial R+D Investment Scoreboard 2014 conté dades econòmiques i financeres sobre les principals 2.500 empreses del món classificades per les seves inversions en recerca i desenvolupament. La mostra es compon de 633 empreses amb seu a la Unió Europea i 1.867 empreses establertes en altres llocs. Les dades han sortit dels comptes de les darreres empreses disponibles, és a dir, en general, de l’any fiscal 2013-2014.
Les principals conclusions del quadre d’indicadors del 2014 són les següents:
- Les inversions en R+D de les principals 2.500 empreses van continuar augmentant (un 4,9%), molt per sobre del creixement de les vendes netes (un 2,7%). Les 633 empreses de la UE van incrementar la inversió en R+D en un 2,6%, i la disminució de les vendes va ser de l’1,9%.
- Volkswagen encapçala el rànquing mundial per segon any consecutiu, i mostra novament un notable increment de la inversió en R+D (un 23,4%, fins a 11,7 bilions d’euros). En segon lloc hi trobem Samsung, que mostra també un increment impressionant del 25,4% en R+D.
- Les empreses de la UE del sector de l’automòbil, que representen una quarta part de la inversió en R+D total de la UE, van continuar augmentant significativament les seves activitats d’R+D (un 6,2%). Això reflecteix el bon moment de les empreses automobilístiques amb seu a Alemanya (un 9,7%), que representen les tres quartes parts de l’R+D d’aquest sector a la Unió Europea.
- El baix rendiment de l’R+D de les empreses de la UE en els sectors d’alta tecnologia, com ara productes farmacèutics (un 0,9%) i tecnologia d’equipaments i maquinària (-5,4%) van fer disminuir l’increment total en R+D de la mostra de la UE. L’import total invertit en R+D de les empreses de la UE en els sectors d’alta tecnologia representen un 40% de la quantitat invertida pels seus homòlegs nord-americans, i la diferència entre tots dos augmenta amb el temps."