20 febrer 2014

EuropeG ha publicat recentment un compendi de polítiques (Policy Brief núm. 4 que analitzen les reformes estructurals necessàries de la universitat per a promoure l’excel·lència, la competitivitat...

[+]
 
The Human Capital Report
20 febrer 2014

El World Economic Forum (WEF) ha publicat recentment el Human Capital Report, que analitza el potencial econòmic a llarg termini a partir del seu capital humà.

[+]
 
20 febrer 2014

El present informe té com a objectiu conèixer el resultat i perspectives de les polítiques comunitàries aplicades recentment per impulsar la innovació i desenvolupament tecnològic en el territori...

[+]
 
20 febrer 2014

"Ciència, tecnologia, innovació i emprenedoria - que fomentin la creació de competitivitat, productivitat i treball - són mecanismes importants per fomentar el creixement sostenible. Els 260...

[+]
 
20 febrer 2014

"L'Informe sobre la competitivitat europea, que es publica anualment des de 1997, ofereix una avaluació quantitativa de l'acompliment competitiu de les indústries de la UE. Contribueix a la...

[+]
 
28 octubre 2013

L’informe «Les economies locals a la província de Barcelona», elaborat per la Diputació de Barcelona, és una radiografia detallada de les dinàmiques microeconòmiques de la demarcació barcelonina...

[+]
 
EKONOMIAZ 83: Estrategias de especialización inteligente
28 octubre 2013

El darrer número de la revista Ekonomiaz, editada pel Govern basc, analitza àmpliament el concepte de les estratègies d’especialització intel·ligent. Es tracta d’un número col·lectiu en què alguns...

[+]
 
28 octubre 2013

Es tracta d’un article acadèmic que justifica la necessitat d’adaptar el model de transferència de tecnologia passant d’un de lineal a un altre que tingui en compte la complexitat intrínseca del...

[+]
 
Ecosistema de innovación sostenible
28 octubre 2013

La Fundación CYD ha publicat fa poc l’estudi «Ecosistema de innovación sostenible. El conocimiento circular. La Transferencia de Tecnología Universidad - Empresa. Nuevos instrumentos y horizontes...

[+]
 

Arxiu de publicacions