La Plataforma Coneixement, Territori, Innovació (Plataforma CTI) és un projecte estratègic per enfortir el desenvolupament econòmic i social de Catalunya.

La Plataforma CTI promou la interacció i la cooperació estable entre les universitats, el món empresarial i les administracions publiques de Catalunya per tal de treballar conjuntament pel progres social, la competitivitat econòmica i la vitalitat cultural.

Els seus objectius principals són:

  1. Fomentar a Catalunya una activitat econòmica i social intensiva en coneixement i innovació;
  2. Afavorir l’intercanvi de propostes, el debat i el foment de projectes entre universitats, empreses i institucions publiques;
  3. Generar iniciatives i projectes fortament arrelats a les necessitats de Catalunya i que tenen com a vector principal la generació de valor afegit basat en el coneixement i la innovació.

 

La Plataforma CTI neix del convenciment per part dels impulsors de la necessitat de crear un espai estable de debat i treball entre els sectors acadèmics, empresarials i institucionals a Catalunya. Aquesta necessitat ha estat identificada per informes i estudis de la OCDE, les universitats, el món empresarial i la Generalitat de Catalunya.

La Plataforma CTI està promoguda per les universitats membres de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), Foment del Treball Nacional i per la Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC), i compta amb el suport de La Caixa. Així mateix, compta amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya i d’un conjunt d’empreses radicades a Catalunya.

És un projecte innovador en l’àmbit català, que es diferencia d’altres experiències dutes a terme amb anterioritat. A dia d’avui no existeix cap iniciativa similar on les empreses, les institucions públiques i les universitats analitzin i treballin conjuntament pel bé del progrés econòmic i social amb el coneixement com a factor clau.

Proposa una eina de suport al creixement econòmic i el progrés social basat en el coneixement, la tecnologia i el valor afegit a Catalunya.

S’alinea amb iniciatives que ja s’estan duent a terme amb èxit en d’altres països europeus.