• Contacte
Octubre 28, 2013

El centre tecnològic CIT-UPC participa en el Programa ILP del Massachusetts Institute of Technology

L’objectiu del Centre d’Innovació i Transferència Tecnològica (CIT-UPC) és actuar d’instrument per potenciar, comercialitzar i realçar amb èxit els resultats de la investigació que generen els centres investigadors de la UPC. D’aquesta manera el CIT-UPC s’ha proposat oferir al teixit industrial solucions tecnològiques integrals i d’excel·lència promovent el desenvolupament de projectes multidisciplinaris. La iniciativa està formada pels 19 centres investigadors de la UPC ‒de Barcelona, Terrassa i Vilanova i la Geltrú‒ focalitzats en la transferència tecnològica, que tenen una capacitat de 400 científics i un volum d’activitat de 18 milions d’euros, a més de 91 patents registrades i 12 empreses derivades creades en els últims anys.

Amb aquesta eina comercialitzadora, la universitat preveu completar el seu model de gestió de transferència, així com també consolidar les relacions amb l’àmbit de l’empresa mitjançant el coneixement de les seves necessitats i la detecció d’oportunitats de col·laboració.

Ja en la presentació del Consell Empresarial del centre, fa més d’un any la UPC va convidar el director executiu del Programa universitat-empresa del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Karl Koster. El MIT sempre s’ha relacionat amb les grans empreses i els ha facilitat l’accés a les empreses derivades per a trobar noves línies industrials. Ara la consolidació de la iniciativa del CIT-UPC ha permès al centre tecnològic esdevenir l’únic de l’Estat que participa en el MIT Industrial Liaison Program, fet que li permet vincular-se amb una institució líder i referent mundial en ciència, tecnologia i transferència cap a la industria.

El  Programa ILP del MIT es dedica a crear i enfortir les relacions mútuament beneficioses entre el MIT i corporacions de tot el món. Fundat el 1948, l’ILP és un actor clau en la presa de connexions industrials per a l’institut. El programa compta amb la col·laboració de més de 200 de les principals empreses del món.