• Contacte
Gener 26, 2016

El Consell General de Cambres de Catalunya contribuirà a l’impuls de la Plataforma CTI

El president del Consell General de Cambres de Catalunya, Miquel Valls, i el de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques, Enric Fossas, van signar el dijous 21 de gener un conveni de col·laboració pel qual el Consell es compromet a contribuir en l’impuls de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI).

El CGCC i l’ACUP comparteixen la convicció que Catalunya es troba en un moment en què cal promoure un model de país basat intensament en el coneixement i en l’estreta interrelació entre les institucions, les empreses i les universitats pel bé del progrés econòmic i social del país. El CGCC està interessat a participar en l’organització i desenvolupament de la Plataforma CTI per tal de ser identificat com a institució que ha apostat pel desenvolupament econòmic, la creació de riquesa, de benestar i de cohesió social a Catalunya.

En conseqüència, el CGCC i l’ACUP facilitaran l’avenç conjunt en el foment d’una activitat econòmica i social intensiva en coneixement i innovació; impulsaran l’intercanvi de propostes i el debat entre universitats, institucions públiques i empreses; i generaran iniciatives i projectes fortament arrelats a les necessitats del territori i que tinguin com a vector principal la generació de valor afegit basat en el coneixement i les capacitats acadèmiques i científiques del país.