• Contacte
Octubre 28, 2013

El programa COSME preveu injectar 2,3 bilions d’euros a les petites i mitjanes empreses europees

El projecte del nou Programa per a la competitivitat de les empreses i les PIME (COSME) de la Unió Europea preveu injectar 2,3 bilions d’euros a reforçar la competitivitat i la sostenibilitat de les PIME en el període 2014-2020. En l’actual situació de crisi econòmica i atur elevat a Europa, l’objectiu d’aquest programa és desbloquejar el potencial de creixement i creació d’ocupació de les PIME. Aquestes representen més del 90% de les empreses a Europa i són la columna vertebral de la seva economia. El projecte preveu també millorar-ne l’accés al finançament i als mercats i eliminar burocràcia per facilitar-los el desenvolupament.

Serà la per primera vegada en la història que la Unió Europea compta amb un programa específic per a les PIME. La intenció és que, un cop estigui en funcionament, el COSME assisteixi unes 40.000 empreses cada any i que això ajudi a crear al voltant de 30.000 llocs de treball. El Consell Europeu encara ha de donar llum verd al pressupost proposat per la comissió que ha elaborat el projecte de programa, però els integrants d’aquesta esperen que es mantinguin els dos bilions i mig d’euros requerits en el pressupost de set anys (2014-2020) de la UE, actualment en procés de negociació.

El programa, que encara espera l’aprovació final del Consell, incorporaria la millora de l’accés al finançament per a les PIME, incloent-hi un instrument de capital per a proveir capital de risc per a noves empreses a través d’intermediaris financers i una línia de crèdit amb els arranjaments directes o d’algun altre tipus de distribució de riscos per a cobrir els préstecs. Aquests instruments rebrien aproximadament el 60% del pressupost COSME. Així mateix milloraria l’accés als mercats per a les PIME a través de serveis proporcionats per Enterprise Europe Network. Finalment també incorporaria mesures per a millorar les habilitats i actituds emprenedores.

S’espera que el programa COSME contribueixi en el PIB de la Unió Europea en un increment anual d’1,1 bilions d’euros. Segons la comissió redactora del programa, aquest se suma als esforços en curs d’Horitzó 2020, Programa marc de recerca i innovació, que dóna suport a les PIME. Atès que Horitzó 2020 se centrarà en la creació d’empreses i empreses emergents i COSME en la promoció del creixement de les PIME, es preveu que, plegades, substitueixin el Programa marc per a la innovació i la competitivitat actual.