• Contacte
Juliol 15, 2014

Festival Ciència, Tecnologia i Innovació 2014

Del 4 al 20 de juny de 2014 s’ha celebrat a Barcelona el ‘Festival Ciència, Tecnologia i Innovació 2014’. L’Ajuntament de la ciutat ha volgut aprofitar que Barcelona és Capital Europea de la Innovació 2014-2015 per difondre i apropar la cultura científica i tecnològica a la ciutadania. El Festival, així mateix, ha volgut esdevenir l’espai de contacte i col·laboració entre els diferents agents culturals, científics, tecnològics i empresarials, per a la reflexió sobre la seva vinculació amb la ciutat i per involucrar als ciutadans en la recerca i la innovació, elements clau per al desenvolupament en tots els sentits: educatiu, econòmic, social i cultural.

Durant gairebé tres setmanes el Festival ha comptat amb activitats per mostrar el treball dels investigadors a la ciutat, visualitzar la cultura científica i tecnològica i aproximar el ciutadà a una cultura de la recerca i la innovació més participativa i oberta. El Festival ha comptat amb espais com el Disseny Hub Barcelona, el Parc de la Ciutadella, MACBA, CCCB, Born Centre Cultural, el Palau de la Virreina, el Museu Picasso, i el MUHBA per desenvolupar les seves activitats.

D’aquesta manera s’ha fet un pas més per posicionar el Festival Ciència, Tecnologia i Innovació entre la resta de festivals d’arreu del món que tenen com a eix estratègic treballar per una ciutat que aposta per la ciència ciutadana i per crear ecosistemes que facilitin la participació del ciutadà, un objectiu alineat amb les actuals polítiques de recerca i innovació que està impulsant la Unió Europea en el marc de l’estratègia com Horizon 2020, estratègies d’investigació per a una especialització intel·ligent (RIS3) i recerca i innovació Responsable (RRI) o “Ciència amb la gent i per la gent”.

L’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), en representació de la Plataforma Coneixement, Territori i Innovació (Plataforma CTI), ha assessorat l’organització del Festival en el procés d’elaboració del programa de la Jornada de Recerca i Empresa ‘Col·laborar per competir millor’ celebrada el dia 5 de juny al Disseny Hub Barcelona en el marc del Festival. Una jornada pràctica per recollir el sentir, la visió i l’experiència dels diferents agents del procés de la recerca i de la innovació a Catalunya amb visió a mig i a llarg termini. Així mateix, l’ACUP ha contribuït a l’elaboració del document final que ha recollit l’experiència del Festival CTI i la seva presentació en l’acte de cloenda que va tenir lloc el 20 de juny al Parlament de Catalunya.