• Contacte
Octubre 28, 2013

Festo, Repsol i Sigma s’incorporen a la Plataforma CTI

Festo, Repsol i Sigma s’han incorporat com a socis a la Plataforma CTI. Aquestes empreses comparteixen amb la resta de membres que la conformen la convicció que Catalunya es troba en un moment en què cal promoure un model de país basat intensament en el coneixement i en l’estreta interrelació de les institucions, les empreses i les universitats pel bé del progrés econòmic i social del país, i que, per assolir aquest objectiu, és necessari que les principals entitats acadèmiques i empresarials, i les institucions públiques col·laborin per a crear un instrument que possibiliti al conjunt dels agents del territori treballar conjuntament pel desenvolupament econòmic i la generació de riquesa, benestar i cohesió social a Catalunya.

D’aquesta manera Festo, Repsol i Sigma col·laboraran a través de la Plataforma CTI en l’avenç en el foment d’una activitat econòmica i social intensiva en coneixement i innovació, i possibilitaran l’intercanvi de propostes i el debat entre universitats, institucions públiques i empreses. Així mateix generaran iniciatives i projectes fortament arrelats a les necessitats del territori i que tenen com a vector principal la generació de valor afegit basat en el coneixement i les capacitats acadèmiques i científiques del país. En el marc de la Plataforma CTI, aquests tres nous socis contribuiran a desenvolupar incentius i projectes que afavoreixin el desenvolupament empresarial i el valor afegit per a reforçar la competitivitat, mitjançant l’assistència a congressos, conferències, seminaris i activitats de formació i divulgació, d’una manera independent o en associació amb altres institucions o organismes; també ho faran generant i divulgant estudis i informes específics. Des de l’organització de la Plataforma CTI, ens n’alegrem i els donem la benvinguda.