• Contacte
Desembre 19, 2013

Capital social e innovación en Europa y en España

Fundación Cotec

La publicació Capital social e innovación en Europa y en España de Cotec explica la capacitat d’innovació dels països europeus, incloent-hi Espanya, a partir de les seves dotacions de capital social. Aquest concepte s’entén en sentit ampli, abastant no només les relacions socials, sinó tot aquell aspecte de la realitat social o política susceptible de produir un rendiment individual o col·lectiu. Es dedica un capítol a perfilar acuradament el concepte i a revisar la bibliografia sobre capital social i innovació. El gruix del document es destina a analitzar empíricament (amb dades d’uns trenta països europeus i múltiples indicadors de capital social) i a interpretar la relació de la innovació amb el capital social a les empreses (dins d’elles i en relació amb altres actors), en famílies i associacions, i en el conjunt del sistema social, atorgant una gran importància a la confiança social i a les institucions públiques com a possible dipòsit de capital social. Es tracta d’un treball ambiciós i útil tant per a la discussió acadèmica com per a la discussió pública sobre aquests temes a Espanya i Europa.